Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เทคนิคในการได้คำแปลศัพท์อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปิดดิกทีละคำ

Screenshot-2018-3-26 Longdo PopThai Service
[1] ยกตัวอย่างเช่น ท่านไปเจอลิงก์นี้ ซึ่งมีศัพท์พื้นฐาน 1000 คำ แต่ไม่มีคำแปลให้, ท่านก็ copy ศัพท์ทั้ง 1000 คำนี้
english-vocabulary/top-1000-words
[2] และไปที่ลิงก์นี้
dict2003.longdo.com

 • คลิก "ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด"
 • Paste ข้อความที่ copy ลงไป
 • ตรงช่อง "เลือกบริการ" ให้คลิก "Vocabulary (text)"
 • คลิก Submit!
 • Save หน้าเว็บเป็นไฟล์ HTML only

      ซึ่งหน้าตาไฟล์ที่ save ได้จะเป็นอย่างนี้→ คลิกดู
[3] แต่บางทีก็มีปัญหาในการ copy คือ หน้าเว็บไม่ยอมให้เรา copy เพียงคอลัมน์คำศัพท์คอลัมน์เดียว
เช่นที่ลิงก์ phrasal verb 390 คำ ลิงก์นี้→english-phrasal-verbs
      ถ้าเจออย่างนี้ ก็ให้ท่าน copy หลายคอลัมน์ที่อยู่ติดกันนั้น ตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุด ไป paste ลงใน WORD, หลังจากนี้ท่านจะสามารถ copy เฉพาะคอลัมน์คำศัพท์เท่านั้น และนำไป paste ในหน้า Dict Longdo → dict2003.longdo.com
     และทำตามวิธีข้อ [2] ข้างบน

     สุดท้าย ไฟล์ที่ save ออกมาได้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ → คลิกดู
[4] หรืออีกอย่างหนึ่ง ท่านต้องการทำรายการคำศัพท์พร้อมคำแปลทุกคำที่อยู่ในบทความหนึ่ง ๆ อย่างเช่นท่านไปเจอบทความนี้ เป็นประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ayutthaya/narai
       ถ้าเป็นคุณครู ก็อาจจะอยากได้คำศัพท์+คำแปล ให้เด็กไปศึกษา เพื่อใช้ประกอบการอ่าน (ให้เด็กฝึกอ่าน) ก็ให้ท่าน

 1. copy ข้อความทั้งหมดของบทความ
 2. ไปที่ลิงก์นี้ longmandictionariesusa.com/vocabulary_checker
 3. Paste ข้อความลงไปที่ช่อง Copy your text
 4. ใต้บรรทัด Choose your list ให้คลิกเลือก Longman Core Vocabulary – High frequency
 5. คลิก Check text ที่อยู่บรรทัดล่างสุด มุมซ้าย (เว็บนี้จะช่วยนำศัพท์ที่เรา paste ลงไป มาเรียงเป็น 1 คำ - 1 บรรทัด)
 6. Copy ศัพท์ทุกคำในคอลัมน์ซ้าย (Words in wordlist) และทุกคำในคอลัมน์ขวา (Words not in wordlist) ไป paste ลงในคอลัมน์ A ของ Excel ต่อกันลงมา (ตอนจะ paste ให้คลิกขวาที่ช่อง A1 และคลิก Paste Special และเมื่อจะ paste ครั้งที่ 2 ก็ทำวิธีเดียวกันที่ช่องในคอลัมน์ A ที่ติดต่อกันลงมา)
 7. ไฮไลท์ศัพท์ตั้งแค่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายในคอลัมน์ A
 8. ที่ Menu bar ของ Excel ให้คลิก Data, คลิก A → Z เพื่อเรียงคำศัพท์ จาก A ไปหา Z
 9. คลิก Remove Duplicates เพื่อตัดคำที่ซ้ำกันออก
 10. Copy ทุกคำศัพท์ในคอลัมน์ A ไป paste ในหน้า dict2003.longdo.com
 11. และทำตามขั้นตอนเหมือนข้อ [2]

ไฟล์ที่ save ออกมาได้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้→คลิกดู

       เครื่องมือของ Longdo นี้ มีข้อจำกัดอยู่ 2 - 3 อย่าง
{1} ถ้าศัพท์ง่ายเกินไป เขาไม่แปลให้ เช่น a, an, the, to, on, his, her ฯลฯ
{2} ถ้าศัพท์ยากที่ไม่อยู่ใน database ของเขา, เขาก็ไม่แปลให้ แต่คำพวกนี้ก็มีไม่เยอะ
{3} คำพวก phrasal verb หรือ verb+preposition เช่น call on, bring about, eat up ถ้าท่านต้องการผลการแปลที่แน่นอน ควรใช้วิธี paste หรือพิมพ์แยกลงไปเป็นบรรทัด ๆ อย่างนี้

 • call on
 • bring about
 • eat up

{4} เนื่องจากมีคำแปลจากหลาย database อยู่ด้วยกัน คำแปลที่โชว์ในหลาย ๆ บรรทัดจึงอาจจะซ้ำกันบ้าง ถ้าท่านมีเวลาน้อยก็ดูคำแปลที่บรรทัดต้น ๆ ก็พอ, ส่วนคำอ่านเป็นไทยนั้น มีอยู่ที่ต้นบรรทัดของ [ Hope ] ตามภาพที่แสดงข้างบน

{5} ไฟล์ HTML ที่ save ไว้ อาจไม่เหมาะที่จะ print เพราะคงเปลืองกระดาษ  แต่ท่านสามารถปรับปรุงได้นิดหน่อย โดย

 1. คลิกขวาที่ไฟล์ HTML ที่ save ไว้, คลิก open with, คลิก Microsoft Word
 2. delete คำแปลบรรทัดที่ท่านไม่ต้องการทิ้ง (น่าจะเป็นบรรทัดล่าง ๆ)
 3. save ใหม่ โดยคลิก Save as... โดยจะเลือก save เป็นไฟล์  web page, word หรือ pdf ก็ได้ตามอัธยาศัย

       วิธีทำที่แนะนำมาทั้งหมดนี้ ถ้าทำครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าซับซ้อน แต่ถ้าทำครั้งแรกสำเร็จ ครั้งต่อ ๆ ไปก็จะง่ายมาก และท่านจะได้คำศัพท์+คำแปล ชุดที่ท่านต้องการไปศึกษาก่อนอ่านข่าว, บทความ หรือ story ที่ต้องการฝึก และสำหรับคุณครู ผมเดาว่าน่าจะมีประโยชน์บ้าง ในการเตรียมศัพท์สอนเด็ก

          อ้อ! ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับ คำแปลที่เว็บ Dict Longdo โชว์ตามวิธีที่ผมว่ามานี้ ดีกว่าคำแปลจาก Google Translate เพราะถ้าท่าน paste คำศัพท์เป็นร้อย ๆ หรือพัน ๆ คำลงไปที่หน้า Google Translate มันก็จะแปลเป็นไทยให้ท่านสั้น ๆ แค่ 1 คำศัพท์ - 1 คำแปล แต่ที่ Dict Longdo นี่ให้คำแปลครอบคลุมมาก แม้ว่าข้อเสียจะมีอยู่บ้าง
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com