รวมศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเมื่อไปพบทันตแพทย์

Screenshot-2018-3-24

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66156/-laneng-lan-
♦ และอีกเยอะ
ที่นี่ ◙ → https://goo.gl/rcgLig
หรือ ที่นี่ ◙ → https://goo.gl/ZozgtE  ☼