Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สำนวนสุภาษิตไทย แปลเป็นอังกฤษ

far forgotten
       ในเน็ต ภาษิตหรือคำพังเพยภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยมีเยอะ แต่ที่เดิมเป็นของไทยจริง ๆ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือนำของฝรั่งมีที่ความหมายคล้าย ๆ กันมาเทียบ อันนี้ดูจะมีน้อยกว่า ผมหามาได้ข้างล่างนี้ครับ

       เรื่องภาษิตนี่ ถ้ารู้จักคนต่างชาติที่เริ่มคุ้นเคย บางโอกาสเราอาจจะหยิบยกมาเป็นหัวข้อพูดคุยได้ เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง

      ผมขอยกตัวอย่าง คำพังเพย "ก้นกระดก"  ซึ่งในพจนานุกรมให้ความหมายว่า "ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ" และใน Wikipedia แปลว่า " letting praise get the better of oneself " เรื่องนี้ท่านลองคิดดูซีครับ ว่ามันน่าขำแค่ไหนถ้าเราแปลคำว่า "ก้นกระดก" ให้คนต่างชาติฟัง ว่าเป็นอาการของคนที่ถูกยอจนลืมตัว จนก้นกระดก พูดก็พูดเถอะครับ สำนวน-ภาษิต-คำพังเพยไทยนี่ บางทีก็ตลก จะแปลหรืออธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็ยาก แต่ข้อดีก็คือสามารถเป็นหัวข้อพูดคุยได้สนุก อย่างเช่นคำว่า "องค์ลง" หรือ "ของขึ้น" ท่านนึกออกไหมครับว่าจะแปลยังไง และก็นี่แหละครับที่ทำให้สนุกเมื่อพูดคุย

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com