Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

clearnotebooks.com - เว็บสำหรับนักเรียนนักศึกษา

♥ เว็บนี้สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเรียนหนังสือ มีหลายวิชาให้เลือกคลิกดูตามภาพ โดยมี 3 ระดับ คือ มัธยมต้น, มัธยมปลาย และ มหาวิทยาลัย

Screenshot-2018-3-20 โนตของมธยมตน เกยวกบ - Clear

มัธยมต้น

https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/grade/junior-high

มัธยมปลาย

https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/grade/senior-high

มหาวิยาลัย

https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/grade/undergraduate

ข้างล่างนี้ได้เลือกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
【1】 มัธยมต้น

https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/grade/junior-high/subject/english

【2】 มัธยมปลาย

https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/grade/senior-high/subject/english
【3】มหาวิยาลัย

https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/grade/undergraduate/subject/english

☼☼☼☼

คลิก "หน้าถัดไป" ที่บรรทัดล่างขวามือด้วยนะครับ 

หรือคลิกดูตามปุ่มข้างล่างนี้ด้วยก็ได้

Screenshot-2018-3-20 โนตของมธยมปลาย ภาษาองกฤษ เกยวกบ - Clear1

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com