Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานจริงในงานก่อสร้างบ้าน

https://www.youtube.com/watch?v=61-KjIvggWA  ☼

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com