เรียนประวัติศาสตร์ โดยอ่านอังกฤษและดูละคร“บุพเพสันนิวาส”

Screenshot-2018-3-14 เหตการณในรชสมยสมเดจพระนารายณมหาราช

ช่วงนี้ละครช่อง 3 เรื่อง →“บุพเพสันนิวาส” กำลังดัง

โดยส่วนตัวผมอดสงสัยไม่ได้ว่า สิ่งที่เป็นเหตุการณ์หลักในละคร ที่อ้างอิงหลักฐานชั้นต้นจากประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น มันน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน  

ผมลองเข้าไปหาอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์ เจอข้างล่างนี้

เมื่ออ่านแล้วจึงเห็นว่า มันมีอะไรหลายอย่างซึ่งต่างจากหรือมากกว่าที่เคยรู้สมัยเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมฯ ผมเดาว่า คนที่เขียนบทละคร   “บุพเพสันนิวาส” คงได้ศึกษาเอกสารพวกนี้แล้วแน่ ๆ

ข้างล่างนี้ ผมเอาข้อความจากเอกสารชิ้นที่ 2 มาแปะ และก็ไฮไลต์บางเหตุการณ์ไว้นิด ๆ หน่อย ๆ อดรู้สึกไม่ได้ว่า ประวัติศาสตร์ไทยนี่ทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต ถ้าอยากจะเชื่อ ก็ต้องอ่านแบบใช้วิจารณญาณมาก

ลองอ่านดูซีครับ ถ้าต้องการดูคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทย ให้ไฮไลท์คำศัพท์ และคลิก Definition แต่บางคำก็อาจจะไม่แปลให้

ที่มา :

http://www.ayutthaya-history.com/Historical_Events16_2.html

Year

Event

1655

The Sicilian Jesuit Fr. Tommaso Valguarnera (1608-1677) arrives in Ayutthaya and remains here until 1670. He built a residence and a church in the 
Portuguese settlement and arranged the establishment of the "Collegio San Salvador". He was also an architect and was asked by King Narai to rebuild the 
walls of Ayutthaya. He was named Visitor of the Province of Japan and China (1670-1674). He returned to Siam in 1675 and again was occupied with 
rebuilding the walls of Ayutthaya. He died in Ayutthaya in 1677.

[Cerruti, Pietro - The Jesuits in Thailand - Part I, 1607-1767]

1656

King Narai seizes the Siamese throne from his uncle, King Suthammaracha. The latter is executed at Wat Khok Phraya.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002); Michael Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

 

Reign of King Narai (1656 - 1688)

1661

The Dutch became involved in a dispute with the Siamese King over the capture by the Dutch flyboat "Het Rode Hert" of a ship flying the Portuguese 
colours in the Gulf of Tonkin. The cargo on the ship belonged to the King, who claimed an indemnity for the loss sustained against the Dutch East India 
Company of Fl. 84,000.

[Ref: Giles, Francis H. - Analysis Of Van Vliet's Account of Siam - Part 7 - JSS 30 3b]

1662

Migration from Talaing (Mon) from Martaban. Chinese harassment of Burma started from 1648 onward. Ten year later, with the Chinese still hanging 
around, agricultural activities slow down and shortage of rice occurred. Lower Burma became disturbed. In 1661, the Prince of Prome raised an 
insurrection, and was crowned as King Maha Pawara Dhamma Raja. In 1662, the Governor of Martaban (1) ordered a force of 3000 men out of his 
municipalities, to help the King of Burma in defending Ava and to expel the Chinese. A large number of Mon escaped the force and returned to Martaban. 
The Governor arrested the Mon who fled back, put them in cages and threatened to burn them to death. Five thousand Mon advanced on Martaban, 
burned down the town and took the Governor in custody. The Talaing insurgents could hold the town for a while, but realized they would not escape the 
wrath of the King of Ava. The Talaings assembled their families and with more than 10.000 people started their flight to Siam in direction of the Three 
Pagoda Pass. A front guard advanced to Kanchanaburi in order to give account of the occurrences to King Narai. The King sent some thousand Mon 
troop to meet them and to guide the refugees to Kanchanaburi. The Mon nobles were received for an audience at the court and arrangements were made 
to harbour the families in the vicinity of Samkhok, partly near Khlong Khu Cham, in the vicinity of Wat Tha Hoi and partly in the neighborhood of the 
Monastery of the Card Slap [not determined]. A Burmese force was sent down and reoccupied Martaban.

[References: The Royal Chronicles of Ayutthaya - Richard D. Cushman (2006) - page 256-258 / Source: Phan Canthanumat.]

1662

Arrival of the first French Missionaries in Ayutthaya under Lambert de La Motte, Bishop of Berithus.

[Ref: Smithies, Michael - The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 (1996); Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche 
(Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1663

The Dutch VOC factory was besieged by armed Chinese, but the acting resident, Enoch Poolvoet, under instructions from the Governor General in 
Batavia, managed to escape with all his men and goods.

[Ref: Giles, Francis H. - Analysis Of Van Vliets Account of Siam - Part 7 - JSS 30 3b]

1663

Dutch blockade of the Chao Phraya, after the announcement the previous year of a royal monopoly on Siamese exports.

[Ref: Michael Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686 and Smithies, Michael (1996) - The Siamese 
memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688.]

1664

Siamese embassy to the court of Golconda.

[Ref: Masulipatam: A metropolitan port in the seventeenth century - Alam - page 178.]

1664

Msgr. Pallu arrives in Ayutthaya. He leaves Ayutthaya for Europe in 1665.  

[Ref: Michael Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1664

Creation of the Compagnie des Indes Orientales ( French East India Company), a commercial enterprise, founded in 1664 by Jean-Baptiste Colbert to 
compete with the English and Dutch East India companies in the East Indies.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686 and Smithies, Michael (1996) - The Siamese memoirs of 
Count Claude de Forbin 1685-1688]

1664
22 Aug

Siamese ambassadors were sent to Batavia and the Governor General appointed Commissary Pieter de Bitter to proceed to Ayutthaya as the Dutch 
representative to effect a settlement after the closure of the VOC trading post in Ayutthaya in 1663. The settlement was most favourable to the Dutch 
and on the 22nd August 1664 a treaty was signed between Siam and Holland under which the Dutch gained many privileges including extra-territorial 
rights for the Company's residents.

[Ref: Giles, Francis H. - Analysis Of Van Vliets Account of Siam - Part 7 - JSS 30 3b]

1664

King Narai of Ayutthaya (reign 1656-1688) sent a ship to Java to bring the entourage of a Makassar Prince (already increased to 60 families) to Siam. He 
generously granted the prince asylum and designated him a location south of Ayutthaya, to settle down; the location became known as the Makassar 
Camp.

1667

First mention of diplomatic relations in a letter from Lambert de la Motte to Pallu.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1668

In 1668 Siam sends a commercial embassy to Persia  under influence of the Persian merchant Aqa Muhammad Astarabadi, minister at the Siamese Court.

[Ref: Pombejra, Dhiravat na, - Ayutthaya at the end of the seventeenth century: was there a shift to isolation? -pp. 250-272 in Reid (éd.), 1993.]

1668
14 Nov

Clause added to the treaty between the Dutch VOC and Siam on 14 November 1668, giving the VOC the sole right to buy and export all, the tin of the 
country with the exception only of such quantities as the king would require for himself.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686; Giles, Francis H. - Analysis Of Van Vliets Account of Siam - 
Part 7 - JSS 30 3b].

1669

Pope Clement IX sends a letter in Latin to King Narai of Ayutthaya.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1669

Siamese embassy to the Safavid court of Persia under Shah Sulayman (r.1666-1694)

[Ref: Records of the relations between Siam and foreign countries in the seventeenth century copied from papers preserved at the India office, 5 vols]

1670

Louis XIV signs a letter to King Narai of Ayutthaya.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1673

Louis Laneau made Bishop of Metellopolis and apostolic vicar in Siam.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1673

King Narai of Ayutthaya receives in solemn audience the letters of Pope Clement IX.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1675

The French East India Company and the Phra Klang of Siam sign a commercial treaty.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1678

(Circa) Arrival of Phaulkon in Siam.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1680

1680/1681 - Siamese embassy to Safavid court of Persia.

[Ref: 1688 Revolution in Siam. The memoirs of Father de Beze - E.W. Hutchinson (1990) - White Lotus, Bangkok - page 127/128]

1680

The Vautour, the first French ship to arrive in Siam and leaves later with the first Siamese ambassy for France (establishment of commercial relations). 
The embassy to Louis XIV and the pope, was lost with the shipwreck of the Soleil d'Orient, off Madagascar towards the end of 1681, with no 
survivors. On board was the Siamese ambassador Phraya Pipat Kosa and his deputies, Luang Sri Wisan and Khun Nakhon Wichai.

[Ref: Smithies, Michael (1999) - A Siamese Embassy lost in Africa 1686 - page 1 and Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage 
to Siam 1685-1686]

1680

The godown of the Compagnie des Indes Orientales in Siam was established in 1680 and Andre Deslandes-Boureau obtained a favourable trading treaty 
for the French. Trade was carried on between Ayudhya, Pondicherry and Surat. But the French Minister Louvois killed the India trade by obtaining a 
prohibition on the import of printed cloth from the Indies. The trade with Siam then increased in importance until it came to a halt in 1688.

[Ref: Forbin, Claude (de), Count - The Siamese Memoirs of Count Claude de Forbin 1685–1688. Introduced and edited by Michael Smithies. Chiang Mai: 
Silkworm Books, 1996.; Smithies, Michael - Robert Challe And Siam - Journal of the Siam Society - Volume 81.1 (1993)]

1681

The Siamese ambassadors board the Soleil d’Orient at Banten, which sinks off Madagascar at the end of the year.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1682

A French priest at the court of Ayudhya reported that the king of Champa had submitted voluntarily to the king of Siam. While no other information is 
available, the event suggests an attempt by the Chams to forge an alliance with Siam with the ultimate aim of resisting the Nguyen.

[Ref: Father Duchesue to Directors of the Seminary in Paris, 13 November 1682, AMEP: Siam, Vol. 878, f. 202. in Vietnam-Champa Relations and the 
Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries - Danny Wong Tze Ken.]

1682
2 May

Phaulkon abjures Anglicanism under the influence of the Jesuits Fr. Antoine Thomas, from Namur, and Fr. Jean-Baptiste Maldonado, from Mons. He 
then married a few days later Maria Guyomar de Pinha, a Catholic of mixed Japanese-Portuguese·Bengali extraction, in the Sao Paolo Jesuit church in the 
Portuguese quarter of Ayutthaya.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1683

(Circa) Constantine Phaulkon enters the service of King Narai as Phra Klang, the minister of foreign affairs and trade, without taking the title.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996); A Siamese Embassy lost in Africa 1686 - Michael Smithies 
(1999) - page 1]

1683

Bishop Lambert de la Motte informs Narai of the shipwreck of the Soleil d’Orient; the King decides to send two envoys to enquire about the fate of his 
embassy.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1683

1683/1684 - Siamese embassy to the Safavid court of Persia led by Hajji Salim Mazandarani.

[Ref: estat de la Perse en 1660 - pere Raphael Du Mans (ed. Charles Schefer) Paris, Ernest Leroux (1890) - page 339 appendix.]

1683

King Narai sends two Siamese envoys, Khun Pichai Walit and Khun Pichit Maitri, to enquire about the fate of his ambassadors, shepherd by Fr. Benigne 
Vachet (1642-1720). Arrival in France of the two Siamese envoys in October 1684. They were presented to King Louis XIV in Versailles on 27 
November 1684.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1684

The French East India Company withdraws from Ayutthaya.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1684
Nov

The Siamese envoys, Khun Pichai Walit and Khun Pichit Maitri, envoys meet King Louis XIV, who grants a private audience to the Missionary interpreter 
Fr. Benigne Vachet, who sows the idea of the possibility of Narai's conversion.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1685
3 Mar

The First French Embassy of the Chevalier de Chaumont and the Abbé de Choisy leaves Brest on the Oiseauand the Maligne. They are accompanied by 
six Jesuites, including Tachard, bound for China. (Fathers de Fontaney, Bouvet, Gerbillon and Visdelou).

[Ref: Forbin, Claude (de), Count - The Siamese Memoirs of Count Claude de Forbin 1685–1688. Introduced and edited by Michael Smithies. Chiang Mai: 
Silkworm Books, 1996.]

1685

A Persian Embassy of King Sulaiman arrived in 1685 and resided in Siam until 1687.

1685
23 Sep

The First French Embassy of de Chaumont and the Abbé de Choisy leaves Brest on the Oiseau and the Maligne on 3 March 1685. Arrival of the French 
Embassy in Siam on 23 September 1685. Solemn Audience of the first French Embassy at Ayutthaya on 18 October 1685.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1685
10 Dec

Claude de Forbin invested Admiral, General of The King of Siam's Armies and Governor of Bangkok on 10 Dec 1685.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1685
12 Dec

Farewell audience of the first French Embassy at Lopburi on 12 December 1685.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1685
22 Dec

The French Embassy departs for France leaving Claude de Forbin and the engineer de La Mare to serve King Narai. The French are accompanied by a 
Siamese embassy to France led by Kosa Pan. The Jesuit Tachard received secret instructions from Phaulkon.

[Ref: Forbin, Claude (de), Count - The Siamese Memoirs of Count Claude de Forbin 1685–1688. Introduced and edited by Michael Smithies. Chiang Mai: 
Silkworm Books, 1996; Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of 
the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1686

Persian (Safavid court) embassy to the court of Ayutthaya.

[Ref: The Ship of Sulayman - Persian Heritage Series No. 11 - John O'Kane (1972)]

1686
18 Jun

Return to Brest of the French embassy, together with three Siamese ambassadors to Louis XIV.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1686
2 Jul

Fathers de Fontaney, Bouvet, Gerbillon and Visdelou leave Ayutthaya for Macao and meet de Forbin at Bangkok on 2 July 1686.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1686
15 Aug

Plot of the Makassars in Ayutthaya discovered around mid-August 1686. 200 Makassars gave themselves up in Ayutthaya. 53 escaped on a galley via the 
river.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1686
27 Aug

Phaulkon ordered Claude de Forbin to stop a Makassarese ship at Bangkok, resulting in a slaughter of 360 Siamese troops.

[Ref: Forbin, Claude (de), Count - The Siamese Memoirs of Count Claude de Forbin 1685–1688. Introduced and edited by Michael Smithies. Chiang Mai: 
Silkworm Books, 1996.]

1686
Aug

Claude de Forbin ordered by Phaulkon to arrest Captain Lake on his ship the "Prudent Mary" in August 1686.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1686
Sep

Solemn audience of the Siamese embassy at Versailles.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1686
12 Sep

Fathers de Fontaney, Bouvet, Gerbillon and Visdelou meet Claude de Forbin in Bangkok on 12 Sep 1686 after being shipwrecked off Cambodia.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1686
14 Sep

Second attack on the Macassar camp in Ayutthaya. The two young Makassar princes were sent to France with a ship of the East India Company after 
the revolt of the Makassars.

[Ref: Forbin, Claude (de), Count - The Siamese Memoirs of Count Claude de Forbin 1685–1688. Introduced and edited by Michael Smithies. Chiang Mai: 
Silkworm Books, 1996.]

1686
Dec

Claude de Forbin leaves Siam on the French East Indian Company ship Saint-Louis in December 1686.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1687
Jan

Farewell audience of the Siamese embassy in France.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1687
22 Jan

de Seignelay signs a letter to Phaulkon telling him Father Tachard is to be trusted entirely.  

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1687
1 Mar

Second French Embassy under Simon de La Loubère (1643-1729) and Claude Céberet du Boullay (1647-1702) leaves Brest for Siam, accompanied by 
the returning Siamese embassy. On board is an expeditionary force led by General Desfarges with secret instructions to seize Bangkok and Mergui if they 
were not handed over voluntarily. Tachard deals directly with Phaulcon, passing over the heads of the envoys extraordinary and made their mission 
impossible.

[Ref: Smithies, Michael - The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 (1996); Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche 
(Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1687
17 Jun

17 Jun 1687 - Fathers de Fontaney, Bouvet, Gerbillon and Visdelou leave Ayutthaya for Peking. They arrive in Peking on 08 July 1688.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1687
25 Jul

Massacre of the English at Mergui. Burnaby, the English Governor appointed by Phaulkon, lost his life along with many others, and the English 
harbour-master Samuel White, only just escaped with his.

[Ref: Smithies, Michael - The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 (1996); Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche 
(Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 76]

1687
Aug

Mergui was placed under the command of the French Lieutenant Beauregard, part of the First French Embassy. Siam declared war on the English 
East-Indian Company after a large quantity of jewels was ordered by Elihu Yale (1648-1721) acting President of the Council in Madras and not paid for.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1687
18 Sep

18 Sep 1687 - French troops under General Desfarges disembark in Bangkok.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1687
26 Sep

Second French Embassy under Simon de La Loubère and Claude Ceberet du Boullay (1647-1702) arrives in Siam. (Smithies states 6 Oct in his 
introduction).

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1687
Nov

Nov 1687 - Phaulkon's wife, Marie Guyomar de Pinha, becomes a countess of France.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 74]

1687
2 Nov

Solemn Audience of the second French Embassy at Ayutthaya.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1687
Dec

Tachard made ambassador of King Narai to Louis XIV and the Pope.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1687
13 Dec

Claude Ceberet du Boullay (1647-1702), a director of the French East India Company and part of the Second French Embassy, was charged with 
obtaining a new commercial treaty with Siam. The latter was concluded in the first part of December and Ceberet left Ayutthaya for Mergui.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1687
30 Dec

Claude de Forbin meets Claude Ceberet du Boullay in Tenasserim.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1688
3 Jan

Claude Ceberet du Boullay and Claude de Forbin leave Mergui on board the "President" for Pondichery. The French envoy Simon de La Loubère leaves 
Siam on the worst of terms with Phaulkon.

[Ref: Smithies, Michael - The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 (Chiang Mai, Silkworm Books, 1996); Smithies, Michael - 
Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid 
Press, 2002)]

1688
Feb

King Narai falls seriously ill with dropsy in February 1688.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1688
2 Feb

Claude Ceberet du Boullay and Claude de Forbin leave Pondicherry on board of the "Oiseau" for France.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1688
17 Feb

Major Du Bruant leaves Bangkok to take possession of Mergui.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1688
27 Mar

Major Du Bruant arrives in Mergui with three companies numbering ninety man (Des Verquains states 12o men). Mergui was placed under the control of 
du Bruant.

[Ref: Smithies, Michael - The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 (1996); Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche 
(Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 76]

1688
31 Mar

In Lopburi, the French General Desfarges discusses ways of putting down Petracha's plot with Phaulkon.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1688
15 Apr

The French General Desfarges disobeys orders from Phaulkon to go to Lopburi. He was persuaded by Véret and the Abbé de Lionne to abandon 
Phaulkon and remain in his fort in Bangkok.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996) - page 179]

1688
10 May

The daughter of King Narai, Princess Queen Yothathep was made regent by her father on 10 May 1688 in the event of his death.

[Smithies, Michael - Robert Challe And Siam - Journal of the Siam Society - Volume 81.1 (1993)]

1688
18 May

Coup d' Etat of Ok-Phra Petracha in Lopburi. King Narai was a prisoner in his own palace from 18 May until his death in July. Phaulkon was arrested 
and tortured until his death on 5 June in Thale Chup Son in Lopburi.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996) - page 179]

1688
20 May

Pi, Phra Pi or Mom Pi, favourite of King Narai and son of the courtier Ok-Khun Kraisitthisek, a former page, was adopted by King Narai and was 
expected to marry his daughter Yothathep. The latter refused him because of his low birth. Pi was beheaded on the orders of Ok-Phra Petracha on 20 
May 1688. (Some sources state 28 or 29 May 1688)

[Ref: Forbin, Claude (de), Count - The Siamese Memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688. Introduced and edited by Michael Smithies. Chiang Mai: 
Silkworm Books, 1996 ; Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts 
of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 63]

1688
2 Jun

The French General Desfarges was summoned to Lopburi on 25 May by Ok-Phra Petracha. Arriving on 2 June he said nothing to save Phaulkon and 
Petracha assumed that the French had abandoned him.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1688
5 Jun

Phaulkon put to death. Phaulkon was made to carry Mom Pi‘s decapitated head around his neck, he was horribly tortured, declared guilty of lèse-majesté 
and high treason, and condemned to death. The confessor he requested was refused. A ‘painted arm' "struck him with the reverse of his sabre which 
split him down the middle of his body. He fell dying on his face with a great sigh. To finish him off his head was sliced with several blows" (Le Blanc, 
Memoires secrets de ce qui c’est passé a Siam dans les années 1687 et 1688, in the Jesuit archives in Rome).

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996) - page 180]

1688
6 Jun

6 June 1688 - Siege of Bangkok. The French General Desfarges returns from Lopburi, leaving his two sons as hostage in Lopburi. Realizing the intention 
of the Siamese he decided in the defence of his troops. One of the two forts occupied was abandoned as he had no more than 200 troops and one fort 
was more easily to be defended. All the ammunition and stores were pulled out, all the canons therein were spiked and all the nearby villages pillaged and 
burnt. There was no time to raze the fort, but this was resolved afterwards by mining the abandoned fort by cannon shots. The Siamese started the siege 
of the French fortress and refitted the abandoned fort with forty cannons. Twelve other small forts were constructed around the French fortress, in each 
of which there were seven, eight or ten cannon. The abandoned fort had a lookout which dominated the stronghold of the French and fired continual 
cannon shots. The French reduced it in short time to ruins hitting it with two batteries of thirty cannons. The Siamese assembled to launch an assault, 
but withdrew more quickly than they came after the French discharged their muskets. The siege took 4 months in where only cannons were fired which 
did not greatly trouble the French fort. The French withdrew from Bangkok on 2 November.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 70-1]

(Here under The siege of Bangkok from Vollant des Verquains 1691 - Michael Smithies)

 

 

Bangkok Siege1688 

 

1688
26 Jun

Siamese attack of 12000 men under the Governor of Tenasserim on Mergui; the latter under command of the French Major du Bruant. One hundred 
Siamese die on the assault of the French entrenchment. On 27 June there was a second attack in which around 200 Siamese were killed. On 28 June, du 
Bruant retreats from his entrenchment and embarks on the Siamese frigate "Mergui" and succeed to leave the harbour of Mergui, loosing some of his 
men. (Four other accounts state the first attack occurred on 24 June) He arrives with his remaining troops in Pondicherry on 15 January 1689.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 78-9, 81]

(Here under the attack on du Bruant's troops, Tavoy; contemporary Jesuit watercolour - Michael Smithies)

 

 

2Mergui duBruant1688

 

1688
9 Jul

King Narai's half-brothers Chao Fa Apaithot and Chao Fa Noi were eliminated by Ok-Phra Petracha. De La Touche states that there were killed in an 
ambush on the way from Ayutthaya to Lopburi. Desfarges and an anonymous writer states that they have been beaten to death with sandalwood at a 
certain temple in Thale Chup Son at Lopburi, the traditional way of disposing of princes of the blood. (The date is following Desfarges, Vollant de 
Verquains has 19 July, Le Blanc has 29 July, Van der Cruysse 9 July)

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 46 & 64]

1688
10 Jul

Death of King Narai at Lopburi on 10 or 11 July 1688. Narai died of old age and asthma, though said by some to have been poisoned.

[Ref: Smithies, Michael - The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 (1996) - page 181; Smithies, Michael - Desfarges (General), De 
La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 85]

1688
18 Jul

The French ship Oiseau arrives in Brest.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996)]

1688
29 Jul

The first frigate under French command sent out to chase pirates returns to Ban Chao Phraya.

[Le Blanc, Marcel (1692) - Histoire de la Revolution du Roiaume de Siam, Tome II - Horace Molin. Lyon - page 4]

1688
1 Aug

Ok-Phra Petracha declares himself king and was crowned on 1 August 1688. King Narai's daughter Princess Queen Yothathep was forced to become 
one of Petracha' s wives.

[Smithies, Michael - Robert Challe And Siam - Journal of the Siam Society - Volume 81.1 (1993)]

 

Reign of King Phetracha (1688-1703)

1688
2 Aug

The second frigate under the command of French Capt Sainte Marie sent out to chase pirates returns to Ban Chao Phraya.

[Le Blanc, Marcel (1692) - Histoire de la Revolution du Roiaume de Siam, Tome II - Horace Molin. Lyon - page 5-6]

1688
15 Aug

The French ship Oriflamme under command of Capt de l' Estrille with 200 troops aboard arrives at the bar of Siam. The ship left Brest on 16 February 
1688 and passed over Batavia.

[Le Blanc, Marcel (1692) - Histoire de la Revolution du Roiaume de Siam, Tome II - Horace Molin. Lyon - page 8]

Rem: Michael Smithies has 9 September. [Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - 
Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002) - page 64]

The Oriflamme was a French Ship of the Line of the third class with a burden of 800 Ton and had nominal 50 guns. The ship was constructed in Brest 
by Laurent Hubac and first commissioned in June 1671. On the lower gun deck stood 22 French 18-Pounders. The ship had a gundeck length of 40 
meters and was 10.7 m wide. It had a depth of 15 Ft. The ship left Brest on 16 February 1688 and arrived at the bar of Siam on 15 August 1688. The 
ship left there on 13 November for Pondicherry where it arrived early February 1689. From Pondicherry it made a voyage to Phuket (Junk Ceylon) and 
returned there in Jan 1690. From Pondicherry the Oriflamme was recalled to France and sunk off the coast of Brittany in February 1691. Nominal guns 
50 - lower deck 22 French 18-pounders.

1688
4 Oct

4 Oct - Madame Phaulcon escapes from Ayutthaya and seeks refuge in the French fort in Bangkok.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1688
18 Oct

Desfarges hands Madame Phaulcon back to the Siamese.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1688
2 Nov

The French General Desfarges was forced to retreat from the fort in Bangkok with his troops. They left Bangkok on 3 ships; the French Oriflamme and 
two Siamese the Siam and the Louvo and sail on 13 November for Pondichery, taking two Siamese hostages and leaving only one of the three agreed 
French hostages, Bishop Louis Laneau. The French arrive early February 1689 in Pondicherry. The Normande and the Coche leave from Pondicherry for 
France on 16 February 1689. Both ships are seized by the Dutch at the Cape of Good Hope respectively on 26 April and 5 May.

[Ref: The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 - Michael Smithies (1996); Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche 
(Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1689
5 Mar

Signing in Versailles of a new Franco-Siamese treaty, with Tachard signing for Siam.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1689
10 Apr

The French General Desfarges and his remaining troops leave for Junk Ceylon (Phuket).

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1689
5 Nov

The French court learns the news of the revolution in Siam and the sieges of Mergui and Bangkok.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1690
Jan

The French General Desfarges returns to Pondicherry after his adventure in Phuket. Recalled to France, he leaves Pondicherry with his remaining troops 
on the Oriflamme in March. Desfarges dies before reaching Martinique. The Oriflamme sinks off the coast of Brittany with Desfarges' two sons and 
most of the remaining French forces on board in February 1691.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]

1690
Feb

Cremation rites are performed for King Narai’s body.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1690
Mar

Tachard leaves for Siam again.

[Ref: Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1690
Nov

The two remaining Siamese mandarins on board the Gaillard, Ok-Khun Chamnam and Ok-Khun Vicet, were eventually offloaded at Balassor, to return in 
a Dutch or Portuguese ship. They left in November 1690 for Mergui, carrying a grovelling letter from Tachard to the Phra Klang, Kosa Pan.

[Smithies, Michael - Robert Challe And Siam - Journal of the Siam Society - Volume 81.1 (1993)]

1691
Apr

Bishop Laneau and companion Missionaries are released from prison in Ayutthaya.

[Ref: Michael Smithies, Michael (1993) - Abbé de Choisy - Journal of a Voyage to Siam 1685-1686]

1696
16 Mar

Louis Laneau (1637-1696), "Bishop of Metellopolis” dies in Ayutthaya on 16 March 1696. He was succeeded by Bishop Louis Champion de Cicé (1700-
1727).

1699
Jan

Jan 1699 - King Petracha and his Phra Klang Kosa Pan grant a purely formal audience to Tachard in Ayutthaya.

[Ref: Smithies, Michael - Desfarges (General), De La Touche (Lieutenant.), Jean Vollant - Des Verquains - Three Military Accounts of the 1688 
'Revolution' in Siam (Orchid Press, 2002)]