ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน มีให้ฟังสัปดาห์ละครั้ง

voathi

♥ ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน มีให้ฟังสัปดาห์ละครั้ง ๆ ละครึ่งชั่วโมง
https://www.voathai.com/a/4269288.html
https://player.fm/series/series-1451261
https://goo.gl/ksQmV6
https://goo.gl/mZFbT3