Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังเสียง - อ่านออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

       ที่เว็บนี้      https://th.forvo.com/ 

       ให้ท่านพิมพ์คำศัพท์ลงในช่อง "ค้นหาตำศัพท์" , Enter

        เมื่อคลิก ใต้คำว่า words และ วลี ท่านจะได้ยินเสียงอ่านคำศัพท์เป็นคำ ๆ และ เสียงอ่านประโยคหรือวลีตัวอย่าง ที่มีคำศัพท์นั้น ๆ

funny

        นี่จะช่วยให้ท่านได้ฝึกหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน คือ 1)ฝึกฟัง เป็นคำ ๆ & ฝึกฟังทั้งประโยค  2)ฝึกออกเสียงคำศัพท์ 3)ฝึกอ่านประโยค 4)ฝึกพูด/ออกเสียง ทั้งประโยค

        เสียงอ่านที่ท่านได้ยินนี้ เป็นเสียงของคนทั่วโลก ที่อาสาสมัครอ่านอัดเสียงไว้ที่เว็บนี้ โดยจะบอกว่าเป็นคนจากประเทศใด

เฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ณ วันนี้ (23 กรกฎาคม  2018) มีกว่า  168.720 คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว

       เมื่อท่านคลิก ► ก็จะได้ยินเสียงอ่านคำศัพท์ 1 เสียง, แต่ถ้าคลิกที่คำศัพท์ ก็จะเข้าไปที่หน้าซึ่งรวมทุกเสียงที่ได้อัดไว้ที่เว็บนี้

       ท่านจะฝึกแบบสบาย ๆ โดยคลิกที่ ► เพื่อฝึกฟัง/ฝึกออกเสียงตาม โดยไล่ไปทีละคำ ๆ  หรือจะคลิกไล่ฟังเฉพาะ คำที่ท่านสนใจ / ไม่แน่ใจในการออกเสียง / คำที่ท่านต้องการฝึกฟัง- ฝึกพูด ก็ได้

       ท่านอย่าได้ดูถูกการฝึกออกเสียงเป็นคำ ๆ นะครับ ก่อนที่จะพูดได้คล่องหลายประโยคต่อกันโดยไม่ติดขัด ก็ต้องฝึกพูดเป็นคำ ๆ ให้คล่องซะก่อน พอพูดเป็นคำได้คล่อง ต่อไปจะพูดเป็นประโยคก็ไม่ค่อยติดขัด และคำว่า "พูด" คือฝึกพูดออกเสียง ไม่ใช่ฝึกพูดในใจ!

https://th.forvo.com/languages-pronunciations/en/  

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - ถัดไป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 168,000 คำข้างบนนี้ เขายังแยกออกเป็น  verb, adjective และ noun ข้างล่างนี้  ท่านสามารถเข้าไปเลือกฝึกได้ตามอัธยาศัย

verb จำนวน 41.320   คำ (23 กค. 2018)

 → https://th.forvo.com/tag/verb/    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - ถัดไป

  adjective จำนวน 48.481 คำ (23 กค. 2018)

 https://th.forvo.com/tag/adjective/   • 1- 2 - 3- 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - ถัดไป

  noun จำนวน 81,254 คำ (23 กค. 2018)

 https://th.forvo.com/tag/noun/  • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 - 9- 10 - ถัดไป

 

 พิพัฒน์ Review 23 July 2018

www.facebook.com/en4th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com