Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเล่น ๆ

♥ สถาบันสอนภาษาหลายแห่งในกรุงเทพ เปิดเว็บและมีแบบทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษให้คนเข้าไปทำได้ฟรี ๆ และเมื่อตรวจคะแนนแล้วก็มักแถมว่า คุณเหมาะที่จะเข้าเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้ที่โรงเรียนของเขา แบบทดสอบทำนองนี้ ท่านสามารถเข้าไปทำดูเล่น ๆ ทำแล้วไม่ไปเข้าเรียนกับเขาก็ไม่เป็นไรครับ แค่พอให้รู้เลา ๆ ว่า ทดสอบแล้วเราพอทำได้หรือไม่ ♦
→ https://goo.gl/ZvAACv  

modu

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com