5 วลีที่ช่วยให้คุณไม่ต้องพูดคำว่า I think ให้น่าเบื่ออีกต่อไป

https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/another-way-say-i-think  ○

another-way-say-i-think
◘ บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ → https://www.britishcouncil.or.th/english/tips