Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

"Stillness Flowing" - สัจจะอันงดงามในชีวิตของหลวงพ่อชาที่เขียนให้ชาวโลกอ่าน

 still uppa
       → อ่านตรงนี้ก่อนครับ

       หนังสือ "อุปลมณี" พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อชา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2536 พระอาจารย์ชยสาโร (Shaun Chiverton) ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้

คลิก
       และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) หนังสือ "อุปลมณี" ภาคภาษาอังกฤษ คือ "Stillness Flowing - The Life and Teachings of Ajahn Chah" ก็ได้รับการตีพิมพ์ออกเผยแพร่ โดยผู้เขียนท่านเดียวกัน โดยปีนี้ครบรอบ 100 ปีเกิดของหลวงพ่อชาด้วย (หลวงพ่อเกิดวันที่ 16 มิถุนายน 2461)

คลิก
       ท่านพระอาจารย์ชยสาโร ได้ออกตัวเกี่ยวกับ "อุปลมณี" ว่า ท่านไม่ไว้ใจในทักษะการเขียนความเรียงร้อยแก้ว (prose) ของท่านนัก การเขียน "อุปลมณี" จึงเป็นงานหนัก แต่ผมได้อ่านอุปลมณีแล้ว รู้สึกว่าท่านเขียนได้ดีเหลือเกิน  [ท่านได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2553]
       สิ่งที่แตกต่างระหว่าง "อุปลมณี" และ "Stillness Flowing" ก็คือ เล่มหลังนี้ได้ตัดบางคำสอน และหลายรูปภาพของหลวงพ่อชาออกไปบ้าง(*) และได้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางพุทธ เพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกที่ไม่คุ้นเคยกับธรรมเนียมของสังคมไทยและของพระป่าในสมัยนั้นได้อ่านเข้าใจ
       หนังสือเล่มนี้ผมยังอ่านไม่จบ (หนา 850 หน้า) แต่เท่าที่อ่านดูก็รู้สึกได้เลยว่า เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน  ท่านพระอาจารย์ชยสาโรเขียนได้ชัดเจนน่าประทับใจมาก หนังสือเล่มนี้เขียนให้คนทั้งโลกอ่าน ยิ่งเป็นคนไทยยิ่งต้องอ่านครับ

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com