Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทบทวนศัพท์พื้นฐาน 30 หมวด โดยดู Definition แล้วบอกคำศัพท์

pet      eBook เล่มนี้มี 46 หน้า เป็นศัพท์พื้นฐานทั่วไป จำนวน 30 หมวด ศัพท์แต่ละคำบอก Definition สั้น ๆ เพียง 1 ความหมาย
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/ObjPET_WithDefinitions.pdf
       เนื่องจากเป็นศัพท์พื้นฐานที่ท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นท่านจะศึกษาหรือทบทวนศัพท์ 30 หมวดนี้อย่างไรก็ได้ตามถนัด, แต่ผมขอแนะนำสัก 1 วิธี โดยท่านอย่าเพิ่งหันไปมองคำศัพท์ที่คอลัมน์ซ้ายมือ แต่ให้อ่าน Definition ที่คอลัมน์ขวามือ และพยายามนึกให้ได้ว่าศัพท์ของมันคืออะไร แล้วจึงค่อยเลื่อนสายตาไปทางซ้ายเพื่อดูเฉลย แต่เฉลยอาจจะไม่ตรงกับคำที่ท่านนึกไว้ (ก็ไม่เป็นไร) เพราะว่า ความหมายหนึ่ง ๆ อาจจะตรงกับศัพท์ได้หลายคำ แต่ทั้งนี้ขอให้คำศัพท์ที่ท่านนึกเป็น part of speech เดียวกับ definition ที่ให้ไว้ เช่น

  • .... ถ้า definition ขึ้นต้นด้วย to คำศัพท์ก็ควรจะเป็น verb
  • .... ถ้า definition ขึ้นต้นด้วย a, an, the, something, someone คำศัพท์ก็ควรจะเป็น noun
  • .... ถ้าไม่ใช่ทำนองนี้ คำศัพท์ก็อาจจะเป็น adjective ลองอ่าน definition ดูก็น่าจะพอมองออก

       ลองดูนะครับ แม้จะเป็นศัพท์ไม่ยาก แต่พอทบทวนลักษณะนี้ก็อาจจะไม่ง่ายนัก และท้าทายดี
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com