Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกนึกว่าจะตอบยังไง เมื่อได้ยินคำถามในบทสนทนา ?

4 100 ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS Learn English. Speaking practice.English Conversation  YouTube
       มีคลิป YouTube มากมายให้เราฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ แต่วันนี้ผมเลือกเฉพาะคลิปสนทนา คำถาม-คำตอบ  ที่มีลักษณะพิเศษ คือ จะมีประโยคคำถาม ทั้งเสียงและข้อความปรากฏบนจอ แต่ว่า subtitles ที่เป็นคำถามจะปรากฏก่อน, หลังจากนั้น subtitles ที่เป็นคำตอบจึงค่อยตามมา

ข้างล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างครับ

 1. 100 ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS — Learn English. Speaking practice.English Conversation
 2. Short Conversations | English Speaking Practice - Mark Kulek
 3. English Speaking Practice - Most Common Questions and Answers in English
 4. Learn Basic English Questions & Answers for Conversation - English speaking practice for beginners.
 5. Everyday English Conversations

หน้าที่ของเราคือ

 1. ให้กด play และตั้งใจฟังคำถามจนจบ 1 ประโยค
 2. กด Spacebar หรือแป้นตัว K (ทันที) เพื่อ pause คลิป
 3. ฝึกพูดตามที่ได้ยิน
 4. ให้ตั้งใจนึกว่า คำถามอย่างนี้ควรตอบอย่างไร .... จะนึกนานสักนิดก็ไม่เป็นไร และก็พูดประโยคนั้นออกมา โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดหรือถูก
 5. กด Spacebar หรือแป้นตัว K เพื่อ re-play คลิป และตั้งใจฟังประโยคคำตอบที่เฉลยจนจบประโยค
 6. กด Spacebar หรือแป้นตัว K (ทันที) เพื่อ pause คลิป
 7. ฝึกพูดตามประโยคคำตอบที่คลิปสอน แต่เราสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของเราเองได้ ไม่จำเป็นต้องพูดตามเหมือนคลิปทุกคำ และควรฝึกพูดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จะได้ชินปาก - คล่องปาก

    และก็ฝึกอย่างเดียวกันนี้กับ 1 คำถาม+1 คำตอบ คู่ถัดไป

       คำแนะนำ set นี้ 7 ข้อสำหรับ 1 คำถาม+1 คำตอบ, ผมขอเน้นเป็นพิเศษคือข้อที่ (4) และ (7) เพราะว่ามันเป็นการฝึกสมองด้วย และการใช้สมองลักษณะนี้แหละที่จำเป็นมาก ไม่อย่างนั้นเราก็จะเคยชินกับการใช้ให้สมอง "จำ" แต่ไม่เคยฝึกให้มัน "คิด" คนเราเอาแต่จำไม่ยอมคิดมันก็เก่งยาก
       และในการฝึกอย่างนี้ ท่านก็ไม่ต้องคิดมากหรอกครับที่ผู้รู้ห้ามคิดเป็นภาษาไทยก่อนพูดภาษาอังกฤษ คือท่านจะคิดเป็นภาษาอะไรก็คิดไปเถอะครับ ขอให้ตอนถึงเวลาพูด-ท่านพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกัน เมื่อผ่านการฝึกอย่างนี้ คือ (1)ฝึกฟังประโยคคำถามอย่างตั้งใจ (2)ฝึกพูดประโยคคำถามอย่างตั้งใจตามที่ได้ยิน (3)ฝึกนึกถึงประโยคคำตอบอย่างตั้งใจ และพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดหรือถูก (4)ฝึกฟังประโยคคำตอบที่เขาเฉลยอย่างตั้งใจ และฝึกพูดตอบใหม่ตามที่เขาเฉลย.... ถ้าได้ฝึกอย่างนี้ต่อเนื่องบ่อย ๆ ไม่หยุด ไม่นานหรอกครับผมขอรับรองว่า เวลาที่ท่านพูดสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติจริง ๆ ท่านจะคิดเป็นภาษาไทยน้อยลง ๆ และคิดเป็นภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ๆ จนเป็นอัตโนมัติ
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com