Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษใน 4 ประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย

4 countries       อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษใน 4 ประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะครับ จะได้รู้มากขึ้นอีกหน่อยว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้าง บางข่าวอาจจะพูดมาก แต่บางข่าวก็อาจจะพูดน้อยแค่พาดพิง เมื่อเข้าไปในเนื้อข่าวนั้นก็ใช้ Control+F หาดูคำว่า Thai หรือ Thailand ก็ได้ครับ จะได้เห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเร็วหน่อย
กัมพูชา

เมียนมาร์

มาเลเซีย

ลาว

ผมนำมาแนะนำแค่ประเทศละฉบับเดียว ถ้าต้องการอ่านเพิ่มก็ไปที่นี่

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com