ฉันฟังไม่รู้เรื่อง, ฉันไม่รู้, ฉันไม่เข้าใจ จะพูดยังไงเป็นภาษาอังกฤษ

 【1】ครูหลิง ๆ : https://goo.gl/dibmNk


【2】Thai-English girl : https://goo.gl/gSqbEc


【3】แว่น เอื้ออาทร : https://goo.gl/GHS36k