Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หนังสือ "หัวไม่ดีก็เรียนดีได้"

m หวไมดกเรยนดได

       หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอข้อคิด เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและหลักธรรมในพุทธศาสนา เน้นเทคนิคที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และปฎิบัติได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองหัวไม่ดี เรียนไม่เก่ง ชอบดูถูกตัวเอง หรือประเมินค่าตัวเองต่ำ จะเกิดความคิดในเชิงใหม่ในเชิงบวก เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความหวัง และมองเห็นแสงเรืองรองแห่งความสำเร็จของตนเองที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อน
https://goo.gl/B1Fcdt  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com