Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยการอ่านนิทานอีสป

 flog king1

      วันนี้ผมมีนิทานอีสปภาษาอังกฤษมาแนะนำให้ท่านอ่านเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ทั้ง online และ eBook
Aesop online

→ เว็บ 1 • เว็บ 2: →1  →2  →3  →4 
Aesop eBook
เล่ม 1 • →เล่ม 2 • →เล่ม 3 • →เล่ม 4 • →เล่ม 5 • →เล่ม 6 มีภาพประกอบ 
     สำหรับผมเอง อ่านนิทานอีสปภาษาไทยมาแล้วตั้งแต่เด็ก รู้สึกสนุกดี ผมคงได้คติที่ดีอะไรมาบ้าง แต่ก็ตามประสาเด็กไม่ได้รู้สึกอะไรนัก
     พอมาอ่านอีสปเมื่ออายุมากขึ้น ก็ได้รู้สึกว่านิทานอีสปหลาย ๆ เรื่องก็มีเนื้อเรื่องเป็นอมตะเหมือนเดิม โดยสามารถนำเอาไปตีความให้เห็นจริงเรื่องราวต่าง ๆ มากมายในสังคม และยิ่งเห็นได้ชัดมากถ้านำไปจับคนใหญ่คนโตมาเป็นตัวละครในนิทาน เห็นการขึ้นสูงหรือลงต่ำของลาภสักการะ แต่การนำนิทานอีสปมาเล่าในทำนองนี้เป็นเรื่องเสี่ยงภัยของผู้เล่า อีสปจึงเป็นได้แค่นิทานสอนเด็ก
      แต่ก็เอาเถอะครับ ผมก็ยังเห็นว่า คุณครูก็ยังสามารถนำนิทานอีสปไปเป็นสื่อในการสอนภาษาอังกฤษได้ดีอยู่นั่นเอง โดยเลือกบางเรื่องให้เด็กอ่าน หรือให้เด็กเลือกเองก็ได้

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com