Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาประโยคสนทนา อังกฤษ – ไทย 1,000 ประโยค

E-T sentences1E-T sentences2

สวัสดีครับ

          ผมได้ประโยคประโยคสนทนา สั้น ๆ 27,000 ประโยค มาตั้งแต่ทำบล็อก และเคยแนะนำท่านผู้อ่านไว้ที่บทความนี้  [1637]ฝึกพูด 27,000 ประโยคง่าย ๆที่นำไปใช้ได้ทันที...

         วันนี้ผมลองเอาประโยคที่ว่านี้มาดูอีกที  และเกิดความคิดว่า ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเทียบภาษาอังกฤษ ประโยคต่อประโยค ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบางท่าน ที่ต้องการฝึกแปล, ฝึกพูด, ฝึกศัพท์ ได้บ้างไม่มากก็น้อย

         ครั้งแรกผมลองให้ Google Translate ช่วยแปล ซึ่งแปลผิดมากอยู่ ผมเลยเอามาแก้ให้มันถูก(ตามความเห็นของผม) และขอเรียนว่า สำนวนแปลไทยที่ให้ไว้นี้ ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูด และบางประโยคอาจแปลได้หลายแบบตามบริบท เมื่อท่านนำไปใช้ก็ช่วยปรับให้เข้ากับบริบทที่ท่านพูดหรือเขียนแล้วกันครับ

         แม้พยายามแล้ว คำแปลที่ให้ไว้นี้อาจมีความผิดพลาดหลงอยู่เพราะความไม่รู้หรือเผอเรอ ท่านใดเห็นช่วยบอกด้วยนะครับ เพื่อช่วยไม่ให้ผมทำบาปเพราะเผยแพร่สิ่งผิด ขอบคุณครับ

         ครั้งแรก ผมใจใหญ่จะแปลให้ครบทั้ง 27,000 ประโยค แต่เมื่อผ่านไปพักใหญ่ก็รู้สึกหมดแรง จึงขอแปลเพียง 1,000 ประโยค ท่านผู้อ่านคงไม่ว่าอะไรนะครับ 

ประโยคที่ 1 - 250

ประโยคที่ 251 - 500

ประโยคที่ 501 - 750

ประโยคที่ 751 - 1000

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com