Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ Model Business Letters, Emails and Other Business Documents

modbuslet

Model Business Letters, Emails and Other Business Documents
       หนังสือแนะนำการเขียนจดหมาย, อีเมล, และการเขียนเอกสารอื่น ๆ ทางธุรกิจ ตีพิมพ์ครั้งที่ 7 (2012) เล่มนี้ เขาโฆษณาว่า เป็น International Bestseller ขายมาแล้วกว่า 450,000 เล่ม
→ คลิก 
       ผมเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่า สิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ การยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายให้เห็นชัด ๆ ว่า เขียนอย่างไรไม่ดี, และจะเขียนอย่างไรให้มันดีขึ้น ท่านที่ไม่มีเวลาจะอ่านมาก ผมขอให้ลองคลิกดูที่สารบัญ หรือ Bookmarks (+ , - ) เลือกหัวข้อที่ท่านสามารถนำไปปรับปรุงงานเขียนของท่านได้ทันที เพราะตัวอย่างที่เขาให้ไว้นั้นเข้าใจง่าย และถ้ามีเวลาก็อ่านคำอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้น หรือไปที่หน้า Index (456/480) และคลิกลิงก์เรื่องที่ต้องการศึกษา ก็ได้

♦ ศึกษาเพิ่มเติม
The Encyclopedia of Business Letters, Fax Memos, and E-Mail
https://goo.gl/FXPZbm  ☼

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com