โปรแกรมอ่าน eBook

PDF :

https://get.adobe.com/reader/

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

EPUB :

http://www.epubfilereader.com/

MOBI Pocket :

http://www.mobifilereader.com/

DjVu :

http://djvu.com/download/

https://filehippo.com/search?q=djvu

KINDLE :

https://filehippo.com/search?q=kindle

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp

CHM :

http://www.chmviewer.com/

เปิด eBook หลายประเภท :

https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html

https://calibre-ebook.com/download