มีไฟล์ exe 2 ไฟล์สำหรับฝึก TOEFL มาฝากครับ

       สื่อการฝึกข้อสอบ TOEFL ที่เป็นไฟล์โปรแกรม exe นั้น ผมชอบมากกว่า eBook ซะอีก เพราะว่ามันมีครบทั้งอ่าน-ฟัง-พูด-เขียน และยังมีลักษณะ interactive คือมีปฏิกิริยาโต้ตอบฉับไว เมื่อคลิกตอบมันก็จะตอบสนองเลยว่า เราทำถูกหรือผิด และวันนี้ผมมีมาฝาก 2 โปรแกรมครับ
      (1) The Official Guide to the TOEFL Test 4th Edition ขนาดประมาณ 100 MB

2toefl Page 2
ดาวน์โหลด


 (2) TOEFL iBT 1-4 Mock Tests ไฟล์ค่อนข้างใหญ่ ขนาดประมาณ 1 GB

เวลาจะติดตั้งใช้งาน ให้คลิกที่ไฟล์ 新托福真题模考软件3.0.exe - 1,604 KB

2toefl Page 1
ดาวน์โหลด

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th