รวม Playlist คลิปฝึกภาษาอังกฤษ โดย Mark Kulek

 marx

     →คลิปสอนภาษาอังกฤษของคุณ Mark Kulek นี่ น่าสนใจ เพราะแกพูดง่าย ๆ ช้า ๆ ใช้ประโยคไม่ยาว และมักมี Subtitles บนจอให้อ่าน มีหลากหลายหัวข้อให้เลือก  ข้างล่างนี้ครับ 

→ https://www.youtube.com/user/Gifukids/featured

→ https://www.youtube.com/user/Gifukids/playlists

2017 / 2018 Song Book

Action Verbs

Adjectives | Describing Nouns 

Alphabet Practice 

Animals 

At a Hotel 

At Home | Rooms, Family and Furniture 

At School 

Basic English Conversation Practice 

Basic Vocabulary Practice 

Christmas Vocabulary 

Clothing 

Colors 

Daily Actions 

Daily Expressions 

Delicious Recipes 

Describing People 

English Grammar | Grammar Patterns 

Extended Length Videos | Long Playing 

Focus on Vocabulary 

Food and Drinks | Conversations About Food 

Grammar Made Simple 

Greetings 

Halloween Videos | Learn About Halloween 

High School 

How to Teach Kindergarten English Class

January Videos for Young Learners 

Live Demonstrations of Children's English Classes 

Live English Talks | Greetings | Live Lessons

Numbers | English Numbers Practice 

Occupations | English Speaking Practice 

Opposites 

Our Body | English Speaking Practice 

Past Tense Verbs 

Phonic Practice | English Pronunciation Practice 

Phrasal Verbs | English Speaking Practice 

Places and Actions | English Speaking Practice 

Prepositions

Question Form Patterns | English Speaking Practice 

Shops | Stores | Places Around Town 

Short Conversations | English Speaking Practice 

Short Conversations | English Speaking Practice 

Sounds of the alphabet | lowercase letters | Basic Phonics

Speaking With a Doctor | English Speaking Practice 

Story Books | Have Fun Learning English | 

Toys ESL/EFL

Videos For My Adult Learner's Class

Videos with Worksheets for Mark's Website: MarkKulek.com

Videos Without Background Music | English Speaking Practice

Vocabulary and Patterns | English Speaking Practice

Vocabulary-Based Conversation | English Speaking Practice 

Vocabulary-Based Conversation Game Cards | English Speaking Practice 

Where ... ? | Locations of Things and People | English Speaking Practice