ฝึกพูดประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Are you?

https://www.youtube.com/watch?v=c9wzufDp-LI