Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาภาษาอังกฤษกับ LIFE - Beginner ของ National Geographic

  เพิ่มเติม 9 มกราคม 2561

ผมได้ Life - National Geographic  มาเพิ่มอีก 2 ชุด เป็นไฟล์ pdf-eBook และไฟล์ mp3 ที่ใช้ฟังประกอบ eBook

1. ระดับ Elementary : pdf mp3

2. ระดับ Advanced   : pdfmp3


 

       ผมได้ไฟล์ exe ของ National Geographic มาชุดหนึ่ง เรื่อง LIFE เป็นระดับ Beginner มีทั้งหมด 12 Unit เมื่อเข้าไปแล้วให้คลิกไฟล์ LifeBeg.exe หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ (คลิกที่ภาพ เพื่อขยายให้เห็นชัด)
 lifebeg
       ผมดูแล้วเห็นว่า เป็นไฟล์ที่รวมเนื้อเรื่องของธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์ และสังคม ไว้ได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อแถมยังสนุกอีกต่างหาก แต่ผมก็ยังกังวลอีกนิดหน่อยในการที่คุณครูจะนำไปสอน โดยเริ่มตั้งแต่การคลิกใช้งาน ถ้าไม่คุ้นเคยก็ต้องยอมให้เวลากับการศึกษาการใช้งานพักใหญ่ และตามด้วยการประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับบทเรียน อันนี้ก็คงต้องออกแรงเตรียมบทเรียนมากอยู่เหมือนกัน แต่สำหรับท่านที่ใช้ไฟล์ชุดนี้เพื่อการศึกษาด้วยตัวเอง  ผมเห็นว่าน่าสนุกทีเดียวครับ เพราะจะได้ฝึกทั้งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ศัพท์-แกรมมาร์ ระดับง่าย ๆ พร้อมกับได้รับความรู้ที่น่าสนใจไปพร้อม ๆ กัน
คลิกดาวน์โหลด

     ขนาดใหญ่หน่อยนะครับ 488 MB

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com