Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Children Picture Dictionary, English - English - Hindi

kid dic

Children Picture Dictionary, English - English - Hindi
ดิกชันนารีภาพสำหรับเด็ก มีศัพท์พร้อมภาพการ์ตูนสวยงาม เฉพาะที่เป็นคำนามพื้นฐาน ประมาณ 900 คำ ให้ความหมาย (definition) สั้น ๆ ง่าย ๆ (ท่านไม่ต้องไปสนใจภาษาฮินดี) เหมาะมากที่คุณครูจะใช้ในการสอนเด็ก สำหรับท่านที่ต้องการรื้อฟื้นการฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ เริ่มตั้งแต่ A...B...C...D... ก็ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ไปฝึกอ่านได้เลยครับ เปิดผ่านคอมฯ โดยไม่ต้องต่อเน็ต
▬► คลิ 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com