Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษกับเว็บ YouTube - Pearson ELT

Pearson ELT - YouTube - YouTube
       เว็บ Pearson ELT ซึ่งก็คือเว็บที่ทำ Longman Dictionary นั่นแหละครับ นอกจากทำดิกให้เราใช้ฟรี online ที่เว็บของเขาก็มีของขายหลายอย่าง ทั้งหนังสือและการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านเน็ต
→ https://www.pearsonelt.com/ 
       และเขาก็มีคลิปฟรี แปะไว้ที่เว็บ YouTube ให้เราชมฟรีเพื่อฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษ มันอาจจะไม่สมบูรณ์นัก แต่เข้าไปชมก็มีประโยชน์ครับ
Homepage YouTube Pearson ELT 

       ในที่นี้ ผมขอดึงเฉพาะคลิป Speakout มาให้ท่านชม ดูเอาเองแล้วกันครับว่าจะเริ่มที่ระดับใด 

        ถ้าท่านต้องการ ก็คลิก CC เพื่อโชว์ Subtitles ภาษาอังกฤษบนจอ

        ข้างล่างนี้เป็น Playlist นะครับ, แต่ละข้อมีหลายคลิป เช่น Unit 1 - 10 ก็มี 10 คลิป

  1. Speakout Starter Podcast  Unit 1 - 10 
  2. Speakout Elementary Video Podcast Unit 1 - 12
  3. Speakout Pre-Intermediate Video Podcast Unit 1 - 12
  4. Speakout Intermediate Video Podcast Unit 1 - 10
  5. Speakout Upper Intermediate Video Podcast Unit 1 - 10
  6. Speakout Advanced Podcast Unit 1 - 10  

แถม:

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com