Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สรุปข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สั้น ๆ ย่อหน้าเดียว ที่มีประโยชน์และน่าสนใจมาก

Podcast   Useful Science
     ที่เว็บนี้ http://www.usefulscience.org/  

     นำสรุปสั้น ๆ แค่ย่อหน้าเดียวไม่กี่บรรทัดจากบทคัดย่อ (abstract) ของงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ ในหลากหลายหัวข้อ มีทั้งเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity), การศึกษา (education), สมรรถภาพ (fitness), ความสุข (happiness), สุขภาพ (health), โภชนาการ (nutrition), การทำหน้าที่พ่อแม่ (parenting), การโน้มน้าวชักชวน (persuasion), ประสิทธิภาพการผลิต (productivity), และการนอนหลับ (sleep)
     ถ้าต้องการอ่านให้ละเอียดมากขึ้น ก็ให้คลิกข้อความนั้น(ซึ่งเป็นลิงก์), และเมื่อเข้าไปแล้วให้มองที่คอลัมน์ขวามือ มักจะมี Full text และ/หรือ Download PDF ให้คลิก
     ผมลองอ่านเนื้อหาในเว็บ usefulscience.org ก็เห็นว่า เนื้อหามีประโยชน์ น่าสนใจ และให้ความรู้ดีทีเดียว มีทั้ง....

  • เรื่องที่คนไทยเรา ก็เห็นด้วยอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้อ่านงานวิจัยที่สนับสนุน
  • เรื่องที่คนไทยเราไม่ได้นึกถึงหรือตระหนัก ซึ่งมีทั้งเรื่องดีที่น่าทำ และเรื่องเสียเสียที่น่างด
  • เรื่องที่คนทั่วไปไม่เชื่อ หรือไม่ได้นึกถึง 

     เท่าที่สังเกต กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคงจะเป็นฝรั่งผิวขาว แต่ผลจากงานวิจัยเหล่านี้ น่าจะใช้ได้กับคนทั่วโลกไม่จำกัดผิวสี
     ลองดูตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ

 ♦ In college students, amount of smartphone use (especially for social media) was associated with increased impulsivity and reduced ability to delay gratification. -จากการวิจัยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยพบว่า คนที่ใช้ smartphone กับ Socail media มากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มลักษณะหุนหันพลันแล่น อยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ทันที มากเพียงนั้น

School aged children who were lied to were more likely to lie and cheat themselves. - เด็กนักเรียนที่ถูกโกหกก็มักชอบโกหกต่อ

Squatting down makes it quicker and easier to poop as compared to sitting down, probably because sitting upright leaves a kink in the gut that straightens out when we squat. - สุขาแบบนั่งยอง ๆ ทำให้ถ่ายอุจจาระได้เร็วและง่ายกว่าสุขานั่งชักโครก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการนั่งยอง ๆ ทำให้ลำไส้ยืดตรงและจึงถ่ายง่าย

Napping for 20 minutes in either a chair or bed improved mood and sleepiness for habitual nappers, but napping in a bed was associated with greater alertness post-nap.- การได้งีบสัก 20 นาที ไมว่าจะนั่งงีบบนเก้าอี้หรือนอนบนเตียง สำหรับคนที่งีบตอนกลางวันเป็นประจำ จะช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นและแก้อาการง่วง แต่การงีบบนเตียงดีกว่าตรงที่หลังงีบ เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะกระฉับกระเฉงมากกว่า

Individuals who were instructed to only check e-mails 3 times per day (as opposed to as many times as they wanted) reported lower levels of daily stress. - คนที่ถูกสั่งให้เช็กอีเมลเพียงวันละ 3 ครั้ง เล่าว่าแต่ละวันมีความรู้สึกเครียดน้อยกว่าถ้าเช็กอีเมลหลาย ๆ ครั้ง ตามที่ต้องการ

Varying your walking speed burns more calories than walking at a constant pace. - การเดินออกกำลังกายด้วยความเร็วคงที่ช่วยเผาแคลอรี่ได้น้อยกว่าเดินแบบสลับปรับเปลี่ยนความเร็ว

Drinking a cup of coffee then taking a short nap before a 2-hour drive reduces sleepiness and driving incidents more than a coffee or nap separately. - การดื่มกาแฟ 1 แก้วตามด้วยนอนสักงีบ เมื่อตื่นแล้วไปขับรถนาน 2 ชั่วโมง จะช่วยให้ง่วงน้อยลงและก็เกิดอุบัติเหตุน้อยลงขณะขับรถ ดีกว่าดื่มกาแฟหรืองีบ แต่แยกทำไม่ต่อเนื่องกัน

People working 55 hours or more per week have a higher risk of stroke and heart disease. - คนที่ทำงานสัปดาห์ละ 55 ชั่วโมงขึ้นไป มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบ-ตัน (stroke) และโรคหัวใจ

The most successful sales people, measured by sales revenue, are not extroverts, but "ambiverts" – those halfway between extreme extroverts and extreme introverts. - พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยวัดที่รายได้จากการขาย ไม่ใช่คนประเภท extrovert (ชอบคบค้าสมาคม,เปิดเผย) แต่เป็นคนที่มีนิสัยกึ่งกลางระหว่าง extrovert สุดขั้ว กับ introvert สุดขั้ว

Getting a good night's sleep facilitates attentiveness and joviality throughout the following workday. - การนอนหลับสนิท จะช่วยให้ตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่ร่าเริงและทำงานได้ อย่างมีสมาธิทั้งวัน

Detaching from work (i.e. thinking about things other than work) when returning home at the end of a bad day reduces negative emotional spillover from work to home life. - เมื่อกลับถึงบ้านตอนเย็น และปล่อยวางไม่คิดถึงเรื่องงานที่มีแต่เรื่องกลุ้มใจน่าปวดหัว (โดยไปคิดเรื่องอื่นแทน) จะช่วยลดความรู้สึกทางลบจากงานที่มีผลเสียต่อชีวิตครอบครัว

The mere presence of a cell phone, whether or not it was used, decreased people's performance on tasks that involved attention and cognitive processing. - แค่มีมือถือวางอยู่ให้เห้น ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ ก็ลดประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องใช้ความใส่ใจและกระบวนการรับรู้

People who considered themselves independent (rather than conforming to a group) were more creative after feeling socially rejected. - คนที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนอิสระ(ไม่อิงอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) เมื่อรู้สึกว่าถูกสังคมปฏิเสธก็ยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากกว่าคนอิงกลุ่ม(ที่ถูกสังคมปฏิเสธ)

Walking, whether outside or on a treadmill, leads to more creative thinking.- การเดิน ไม่ว่าจะเดินข้างนอกหรือเดินบนเครื่องออกกำลังกาย ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น

Workers involved in creative activities outside of work reported being more relaxed and were rated by others as more productive during working hours. - มีรายงานว่า คนงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์นอกงานที่ทำประจำ จะเป็นคนที่ทำงานได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น และคนอื่นก็ยอมรับว่าทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Routine meditation can enhance creativity, by increasing the number, diversity, and originality of ideas while brainstorming. - การทำสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่แปลก ใหม่ หลากหลาย

Infants who napped for at least 30 minutes within four hours of learning a new behavior were better at remembering it the next day compared to infants who didn't nap at all. ทารกที่ได้งีบนอนหลับเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีภายในเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากได้เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ๆ จะจำพฤติกรรมนั้นในวันรุ่งขึ้นได้ดีกว่าทารกที่ไม่ได้งีบนอนหลับแบบนี้

Aging is associated with decreased sleep duration. - มีเวลานอนน้อยลงทำให้แก่มากขึ้น

Adolescent girls who reported using social networking sites more than two hours per day were more likely to report being dissatisfied with their body weight due to perceiving themselves to be overweight, as compared to those who used these sites less. - วัยรุ่นหญิงที่ใช้เว็บ social network นานกว่าวันละ 2 ชั่วโมงจะมีความรู้สึกไม่พอใจน้ำหนักของตัวเองว่ามากเกินไป แต่วัยรุ่นหญิงที่ใช้เว็บแบบนี้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงจะไม่รู้สึกอย่างนี้

In a sample of mostly white, financially well-off families, those who had pet dogs in the house had children who scored lower on measures of anxiety. - จากการสำรวจเด็กในครอบครัวคนผิวขาวฐานะดีที่เลี้ยงสุนัขที่บ้าน เด็กเหล่านี้จะมีลักษณะวิตกกังวลน้อยกว่า(เด็กในบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัข)

Adverse childhood experiences, such as verbal, physical or sexual abuse are predictive of a range future health harming behaviours, such as drug use, unintended teenage pregnancy and violence. - เด็กที่ผ่านประสบการณ์ถูกคุกคามด้วยวาจา ทางร่างกาย หรือทางเพศ จะมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเองในอนาคต เช่น เสพยา มีครรภ์ในวัยรุ่นโดยไม่ตั้งใจ และใช้ความรุนแรง

The happiest couples have sex about once per week, and having sex more frequently is not associated with greater happiness. - คู่สามีภรรยาที่มีความสุขมากจะมีเพศสัมพันธ์กันประมาณสัปดาห์ละครั้ง และการมีเพศสัมพันธ์บ่อยกว่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งชี้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขมากกว่า

Reframing a political argument to appeal to the moral values of those holding an opposing position was more effective at persuading people on political issues. - เมื่อมีข้อโต้แย้งทางการเมือง ฝ่ายที่ปรับเปลี่ยนคำพูดให้สอดคล้องกับคุณค่าทางศีลธรรมที่อีกฝ่ายหนึ่งยึดถือ จะได้รับผลสำเร็จมากขึ้นในการโน้มน้าวชักจูง

เชิญครับ       , 

มีอื่น ๆ อีกเยอะครับ ที่น่ารู้ น่าสนใจ และนำไปถ่ายทอดต่อได้ 

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com