Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก reading และ speaking สนุก ๆ กับ eBook Joke

     Joke ของฝรั่งสามารถเป็นอีกแหล่งหนึ่งสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ มีทั้งศัพท์ สำนวน สแลง ไวยากรณ์ ให้ศึกษา
     สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ Joke ก็คือ Joke นั้นอ่านเพื่อสนุกและนำไปเล่าต่อ ซึ่งเล่าต่อแล้วจะสนุกหรือไม่ ก็เป็นศิลปะ, พรสวรรค์ และการฝึกฝน ของแต่ละคน
     ผมขอแนะว่า ทุกครั้งที่หยิบหนังสือ Joke ของฝรั่งขึ้นมาอ่าน เราไม่ต้องจริงจังว่าจะต้องอ่านเข้าใจทุกเรื่อง เพราะว่า (1)บางเรื่องเราก็ไม่เข้าใจศัพท์สำนวนที่เขาใช้เล่าเรื่อง (2)ถึงเราเข้าใจศัพท์สำนวนทุกคำ เราอาจจะไม่รู้สึกขำก็ได้ เพราะเส้นขำของฝรั่งกับของไทยเรา มันอาจจะคนละเส้น แต่ก็มีหลายเรื่องที่ขำตรงกัน ซึ่งเรื่องพวกนี้แหละที่เราอ่านสนุกและนำไปเล่าต่อได้
     Joke 2 เล่มนี้ผมเลือกที่เป็น clean joke มาฝาก, มี Bookmarks หรือสารบัญ ให้คลิกเข้าไปที่แต่ละบทได้ง่าย ๆ 
เล่มที่ 1 น่าจะเหมาะมากสำหรับคุณครูนำไปสอนเด็ก เพราะนอกจากตัว Joke ให้อ่าน  ยังมีคำอธิบายอีกเยอะเกี่ยวกับ Joke, มีกิจกรรมในหลายรูปแบบเกี่ยวกับการอ่าน Joke, มีความหมายของศัพท์ยากให้ไว้ด้วย (คลิก Glossary),  และมีคำถามทดสอบความเข้าใจด้วย เล่มนี้น่าสนใจมาก ๆ ครับ

Jokes: Have a Laugh and Improve Your English

Have a Laugh and Improve Your English

ส่วน เล่มที่ 2 ก็ลองเข้าไปเลือกอ่านดูนะครับ หลายเรื่องท่านน่าจะชอบ และนำไปเล่าต่อได้

777 Great Clean Jokes

777 Great Clean Jokes

 

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com