ตำราแกรมมาร์ที่อ่านสนุก (พูดจริง ๆ !)

teaching-grammar-figurative-language

♥ ตำราแกรมมาร์ที่อ่านสนุก (พูดจริง ๆ !)
♠ เรื่องนี้ผมเขียนไว้ตั้งแต่ 9 ปีที่แล้ว สมัยที่ e4thai ยังเป็นบล็อก วันนี้เข้าไปดูอีกครั้ง(และปรับ) ก็ยังเห็นว่า พอใช้ได้ จึงนำมาฝากครับ
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2008/10/841.html