Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอแนะนำเว็บ esl-lab.com อีกครั้ง

esl-lab-intro-images-01
       ผมเคยแนะนำเว็บนี้ → http://esl-lab.com/  ประมาณ 10 ปีที่แล้วสมัยที่ e4thai.com ยังเป็น blog วันนี้ได้เข้าไปดูอีกครั้งก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมว่า คุณภาพที่ดีของเว็บยังคงเดิมแต่มีเนื้อหาเพิ่มเติมบ้าง เว็บนี้มีประโยชน์มากในการฝึกฟังและอ่าน โดยมีเนื้อหาหลากหลายและมีหลายระดัยง่าย-ยากให้เลือกฝึก,  ฝึกแล้วมี test ให้ทดสอบความเข้าใจ
       เมื่อเข้าไปที่เว็บ ให้ท่านไล่ดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่าง จะมี 5 หมวดให้เลือกฝึก แต่จะหมวดมีง่าย-ยาก ให้เลือก

 1. General Listening Quizzes
 2. Basic Listening Quizzes
 3. Listening Quizzes for Academic Purposes
 4. 20-Minute ESL Vocabulary Lessons
 5. Language Learning and Life Tips

       ในที่นี้ผมขอแนะนำ หมวด 1 General Listening Quizzes จะมี 3 กิจกรรมให้ฝึก

 1. Pre-Listening Exercises - อ่านคำอธิบาย และคำแนะนำก่อนฟัง
 2. Listening Exercises - ฟังและทำแบบฝึกหัด, มีข้อสอบ multiple choice ให้ฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจในการฟัง และมีสคริปต์ให้ดูบทและอธิบายคำศัพท์ที่ควรรู้ - Quiz Script และ the Text Completion Quiz.
 3. Post-Listening Exercises -ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกต่อเนื่องด้วยตัวเองหรืออาจารย์ที่จะนำกิจกรรมการฟังบทนี้ไปสอน

       ที่เล่ามาทั้งหมดนี้อาจจะดูแห้งแล้ง แต่ขอให้ท่านลองเข้าไปคลิกเล่นดูก่อนเถอะครับ ไม่แห้งแล้งหรอกครับ
       อนึ่ง สำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าฟังแทบไม่รู้เรื่องเลย ผมขอแนะนำง่าย ๆ อย่างนี้ครับ

 •  ฟังระดับ Easy ก่อน
 •  ใช้หูฟังช่วย จะได้ยินสำเนียงชัดขึ้น
 •  ตั้งสมาธิให้มากขึ้น หลับตาฟังซะเลยก็ได้

       เว็บนี้การจัดหน้าเว็บราบเรียบมาก ๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลย แต่คุณภาพมีอยู่ข้างในเพียบ รอให้เราเข้าไปรับประโยชน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ต้องทำแม้แต่การลงทะเบียน ดีมาก ๆ ครับ
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com