ฟัง audiobook มากมายที่ LibriVox.org

librivoxblogfeature

ที่เว็บ LibriVox.org มีเสียงอ่านหนังสือให้ฟังมากมาย, ท่านสามารถค้นเรื่องที่จะฟังโดยคลิก Author / Title / GenreSubject หรือจะพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ หรือชื่อผู้อ่าน ในช่อง Search ก็ได้
https://goo.gl/F5tSer