Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

พูดยากพูดได้ - พูดง่ายพูดไม่เป็น!!

สวัสดีครับ

มีโรค ๆ หนึ่ง ผมคาดว่าตัวเองเป็น และหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์คล้าย ๆ ผมก็เป็น มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป  ทั้ง ๆ ที่ไม่อยากเป็น คือภาษาอังกฤษที่พูดออกมาออกจะเป็นภาษาเขียน ภาษาทางการ หรือใช้คำยากโดยไม่จำเป็น  ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า ภาษาอังกฤษที่ผมอ่านมันออกแนววิชาการมากกว่าแนวนิยาย หรือ story พอถึงเวลาพูดก็ติดเอาศัพท์สำนวนพวกนั้นมาพูด

คนไทยซึ่งได้ไปใช้ชีวิตในเมืองนอกที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  และได้พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจริง ๆ น่าจะไม่มีอาการอย่างที่ผมว่ามาข้างต้น วิธีรักษาโรคนี้ที่ผมพอนึกออกก็คือ ฝึกดูภาพยนต์ฝรั่งที่มีบทสนทนาเยอะ ๆ  หรืออ่านพวกนิยาย หรือ  story บ่อย ๆ ไม่ใช่เอาแต่อ่านหนังสือวิชาการหรือหนังสือพิมพ์อย่างเดียว นอกจากนี้ก็น่าจะโอกาสพูดกับ native speaker เนือง ๆ  โรคพูดยากพูดได้ พูดง่ายพูดไม่เป็น ก็น่าจะค่อย ๆ หายไป

แต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีลัด คือศึกษา บัญชีคำศัพท์เปรียบเทียบคำยาก-คำง่าย อย่างเช่นตัวอย่างข้างล่างนี้

7

 คำแนะนำพื้นฐานก็คือ คำศัพท์ในคอลัมน์ซ้ายมือ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเขียน เป็นศัพท์ยากกว่า เยิ่นเย้อกว่า ซึ่งถ้าหากจะสื่อสารด้วยภาษาพูดหรือไม่เป็นทางการนัก ก็น่าจะใช้ศัพท์ในคอลัมน์ขวามือซึ่งเป็นธรรมชาติมากกว่า

ผมมีตำราทำนองนี้ให้ทานดาวน์โหลด 7 เล่ม คือ

  1. Alternative Words
  2. Dictionary of Plain English
  3. List of plain English words and phrases
  4. Oxford Plain English Word List
  5. Plain English Alternatives for Jarkon Words
  6. Plain English LEXICON
  7. The A to Z of Alternative Words

คลิกดาวน์โหลด

แต่มีข้อที่ควรระวังอยู่บ้าง คือ คำง่ายในคอลัมน์ขวามือ อาจจะไม่สามารถใช้แทนคำยากในคอลัมน์ซ้ายมือได้เสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคำในคอลัมน์ซ้ายมือเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะ  ซึ่งไม่สามารถเอาคำง่ายซึ่งเป็นศัพท์ทั่วไปใช้แทน แต่โดยทั่วไปแล้ว ถ้าเราพูดสนทนาหรือเขียนเล่าเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ใช้ศัพท์ง่ายในคอลัมน์ขวามือจะเป็นธรรมชาติ สบาย ๆ และให้ความสนิทสนมมากกว่า

ลองเข้าไปสำรวจ และพิจารณาใช้ดูนะครับ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com