Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

English listening test & practice

    listen test practice

       ถ้าท่านต้องการฝึกฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ เข้าไปที่   www.youtube.com  จะฟังเรื่องอะไรก็พิมพ์คำค้นเป็นภาษาอังกฤษลงไป มีทุกประเภทให้ฟัง ไม่ว่าจะเป็น news, story, song, documentary, talk, lecture, audiobook. movie, show, cartoon ฯลฯ มากมายเกินต้องการครับ
       แต่ถ้าท่านต้องการฝึกฟังแบบเป็นงานเป็นการ คือฟังเรื่องราวที่เราได้ practice และ test ตัวเองเกี่ยวกับ English listening ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เขาจัดมาให้ เราก็เลือกหัวข้อที่เราชอบ ที่ไม่ยากเกินไป และโดยมากจะมี text ให้อ่านด้วย เมื่อทักษะการฟังของเราพัฒนาขึ้น เราก็ขยับฟังเรื่องที่ยากขึ้น และในระหว่างที่ฝึกฟังนี้ถ้าจะฝึกอ่าน text ก่อนฟังก็ทำได้เช่นกัน ถ้าต้องการเปิดดิก ก็ คลิกที่นี่ 

        ขอให้เราฝึกฟังทุกวันและเราก็จะค่อย ๆ ฟังได้ดีขึ้น ถ้ามีใครมาถามว่าตอนนี้ผลการฝึกฟังเป็นยังไงบ้าง  ห้ามเด็ดขาดที่จะตอบว่า ยังฟังไมรู้เรื่องเลย ให้ตอบว่า ฉันกำลังฝึกฟังอยู่ทุกวัน มันฟังยากแต่ก็ฟังรู้เรื่องมากขึ้น การตอบอย่างนี้มีผล 2 อย่าง คือ (1)บอกตัวเองให้ไม่ลืมว่า การฝึกฟังเป็นวินัยที่ห้ามละเมิด และ (2)ให้เราพอใจในผลการฝึกที่มันดีขึ้นแม้จะเพียงวันละเล็กละน้อย ถ้าเราไม่หยุดฝึกฟัง ผลสำเร็จจากเล็กน้อยก็จะค่อย ๆ มากขึ้นเอง
เชิญครับ

  1. http://learnenglishteens.britishcouncil.org 
  2. http://www.cambridgeenglish.org 
  3. https://www.examenglish.com 
  4. https://www.oxfordonlineenglish.com 
  5. https://learnenglishkids.britishcouncil.org 
  6. https://www.learnenglishfeelgood.com 
  7. https://listenaminute.com 
  8. https://www.englishclub.com 
  9. http://www.bbc.co.uk/learningenglish 
  10. https://www.englishaula.com 
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com