เขียน email, ประโยคอุทาน, verb+to

ruler 40cm

【1】 เทคนิคการเขียน Email ภาษาอังกฤษแบบเอาตัวรอด!
http://www.trueplookpanya.com/blog/content/58773/-blo-laneng-lan-  
【2】หลักการสร้างประโยคอุทานในภาษาอังกฤษ
http://www.trueplookpanya.com/blog/content/63542/-laneng-lan-  
【3】รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท 'to'
http://www.trueplookpanya.com/blog/content/63350/-laneng-lan-  

ruler 40cm