Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรื่องของ sight word

Sight-Words
       วันนี้ผมอ่านเรื่อง sight word และเข้าใจคร่าว ๆ อย่างนี้ครับ คือผู้รู้พวกหนึ่งบอกว่า การสอนให้เด็กรู้ศัพท์นั้น เบื้องแรกให้เด็กรู้เป็นคำ ๆ ไปเลย คือเห็นปุ๊บรู้ปั๊บอ่านได้ทันที และศัพท์พวกนี้แหละเรียกว่า sight word ถ้าคำที่ควรรู้เด็กรู้ไว้เยอะ ๆ ก็จะช่วยให้อ่านได้เก่ง ทั้งนี้โดยไม่ต้องเน้นตามขั้นตอน 1 - 2 - 3 ว่า ให้รู้ตัวพยัญชนะก่อน... แล้วก็รู้สระ.. แล้วก็รู้วิธีผสมพยัญชนะกับสระเกิดเป็นคำและอ่านได้ แต่ผู้รู้อีกพวกหนึ่งก็ค้านว่า จะต้องสอนเด็กไปตามลำดับ 1 - 2 - 3 ไม่อย่างนั้นพอเด็กไปเจอคำใหม่ ๆ ก็อ่านไม่ออก

       ผมอ่านเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกตามประสาชาวบ้านว่า ไม่ต้องทะเลาะกันหรอก ก็ฝึกเด็กสอนเด็กไปทั้ง 2 อย่างนั่นแหละ เพราะภาษามีทั้งกฎและข้อยกเว้น ใครตั้งกฎและใครบอกให้ยกเว้น อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อย่างเช่น การอ่านบางคำในภาษาไทย ยกตัวอย่าง (1) "น้ำ" ควรออกเสียงสั้นเหมือน "ซ้ำ" แต่กลับออกเสียงยาวว่า "น้าม" เหมือน "ม้าม" (2) "ท่าน" ควรออกเสียงยาวเหมือน "ม่าน" แต่กลับออกเสียงสั้นว่า "ทั่น" เหมือน "มั่น"

       สรุปก็คือ มีทั้งเรื่องที่ควรเรียนให้รู้ กับเรื่องที่ควรจำให้ได้โดยไม่ต้องคิดมาก ภาษาไทยเป็นยังไง ภาษาอังกฤษก็เป็นยังงั้น ทุกภาษาเป็นเหมือนกันหมด ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
       เรื่องเห็นคำศัพท์ และสอนให้เด็กอ่านทั้งคำและจำไปเลย ถ้าดูใน YouTube ก็มีเยอะ

       ผมขอหยิบมาให้ท่านดูสัก 1 คลิปข้างล่างนี้


https://www.youtube.com/watch?v=sX4RP4wrMuY 
       ถ้าต้องการเปิดให้เด็กผ่านหู ผ่านตา และฝึกพูดตามให้ชินปาก ก็เลือกดูคลิปที่ผมให้ไว้ข้างบนนั้นก็ได้ครับ มีเยอะ
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com