Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

eBook เล่มนี้ ฝากให้ "คนบ้าดิก" เหมือนกัน

dictcrazy3       ผมเองเป็นคนบ้าดิกขนานแท้มาตั้งแต่อายุน้อย ตอนอยู่ชั้น ม.1 เคยลองท่องดิกอังกฤษ-ไทย ของ ม.ล. มานิช ชุมสาย และตอนอยู่ ปี 1 ก็ลองท่องดิกอังกฤษ Longman เมื่อเริ่มท่องดิกทั้ง 2 ครั้งต่างก็ตั้งใจจะจำศัพท์ให้หมดเล่มภายใน 2-3 ปี แต่หลังจากท่องไปได้ไม่กี่วันก็เลิกและล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า ทั้ง ๆ ที่สมัยนั้นสมองยังดีจำอะไรได้ไวกว่าตอนนี้เยอะ
       การท่องดิกอย่างคนบ้าเมื่อวัยรุ่นตอนต้นและตอนปลาย 2 ครั้งโน้นสอนให้รู้ว่า (1)เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะท่องดิกให้จำได้จนหมดเล่ม (2) เราไม่ต้องรู้ศัพท์มากเกินจำเป็น แค่รู้เท่าที่จำเป็นต้องใช้บ่อย ๆ ก็พอแล้ว ถ้าไปเจอคำไหนที่ไม่รู้ก็เดาเอาบ้างก็ได้ หรือถ้าจำเป็นจริง ๆ ก็เปิดดิก
       แต่ "เท่าที่จำเป็นต้องใช้ " ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มันแค่ไหนและกี่คำ? คำถามง่าย ๆ นี้ตอบยาก แต่ก็พอตอบได้โดยยึด CEFR ของยุโรปเป็นหลัก คือเขาแบ่งระดับความเก่งจากเก่งน้อยไปเก่งมากเป็น 6 ระดับ คือ Level A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 และก็บอกด้วยว่า แต่ละ Level ต้องรู้ศัพท์คำว่าอะไรบ้าง, ในความหมายใดบ้าง (ไม่ต้องรู้ทุกความหมาย) ใครที่ต้องการฟิตศัพท์ก็ไต่ไปตามลำดับแล้วกัน ซึ่งแน่ใจได้ว่าศัพท์ที่ CEFR เขาจัดไว้นี้มัน "จำเป็นต้องใช้" จริง ๆ
       ด้วยนิสัย "บ้าดิก" ที่คงฝังเข้ากระดูกดำแล้ว ผมจึงไปขุดศัพท์ที่เป็น noun, verb และ adjective แยกออกเป็น Level ตั้งแต่ A1 ถึง C2 ออกมาจาก Cambridge Dictionary (ซึ่งทำงานร่วมกับ CEFR) ได้ออกมาเป็น eBook 1 เล่ม (146 หน้า), โดยผมได้ทำ Bookmarks หรือสารบัญให้ท่านคลิกเข้าไปดูง่าย ๆ แยกเป็น noun - verb - adjective และแยก Level A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2, เมื่อท่านไล่ดูและรู้สึกว่า Level ต่ำ ๆ เช่น A1, A2 รู้หมดแล้ว, ท่านก็เลื่อนขึ้นไปไล่ดู Level สูง ๆ ได้เลยครับ  
       คลิกดู → https://goo.gl/Np72va 
       ผมเองลองไล่ดูก็แล้วก็เห็นว่า ศัพท์ทุกคำ / ทุกความหมาย ใน eBook เล่มนี้ ถ้าจำได้ไม่ขาดทุนแน่ ๆ มีแต่จะได้กำไร และเชื่อว่าไม่เหลือวิสัยที่ท่านจะจำได้หมดทั้งเล่ม โดยค่อย ๆ ฝึกฝน อย่าหักโหม
       และขอแนะนำตัวช่วย คือ add-on Longman Dictionary และ Google Translate [ คลิก → https://goo.gl/W4Pv5M  ] เพื่อดูความหมาย, ประโยคตัวอย่าง, และยังสามารถฟังเสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างอีกด้วย
       ผมเชื่อว่า ถ้าท่านมี "เชื้อบ้าดิก" อยู่บ้าง ของที่ผมนำมาฝากวันนี้น่าจะถูกใจบ้าง แต่ถ้าท่านไม่มีเชื้อเลย ก็ถือว่าฟังเล่น ๆ แล้วกันครับ
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com