Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Bible of Grammar โดย อจ. ลอย ชุนพงษ์ทอง

Loy

สวัสดีครับ
       วันนี้ผมมีไฟล์ e-book ของ อจ. ลอย ชุนพงษ์ทอง ชื่อ Bible of Grammar มาเสนอครับ eBook เล่มนี้มีให้ดาวน์โหลดในเน็ตมาเนิ่นนานแล้ว
คลิก 
       หนังสือ The Bible of Grammar มีทั้หมด 1,228 หน้า แบ่งออกเป็น 3 part คือ

  • Part A: Structure มีทั้งหมด 156 หัวข้อ ตั้งแต่ A001 – A156
  • Part B: Technique มีทั้งหมด 67 หัวข้อ ตั้งแต่ B001 – B067
  • Part C: Usage มีทั้งหมด 382 หัวข้อ ตั้งแต่ C001 – C382

       เนื่องจากการดู e-book เป็นพัน ๆ หน้าจากจอคอมพิวเตอร์ อาจจะทำให้ท่านรู้สึกตาลาย หนังสือ The Bible of Grammar ก็คงไม่เหมาะที่จะอ่านลุยไปตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย...

       เมื่อท่านเปิดหน้า e-book แล้ว ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม bookmark(สารบัญ) และให้สังเกตว่า bookmark มิได้แสดงทุกหัวข้อย่อย เช่น จาก A001 present tenses ก็ไปเป็น A005 เลย ซึ่งโดยทั่วไปก็แสดงว่า หัวข้อ A002 – A004 เป็นหัวข้อย่อยใน present tenses ต่อจาก A001
       ขอแนะนำให้ท่านอ่านหัวข้ออย่าง คร่าว ๆ ใน bookmark ไล่ตั้งแต่ part A – A001 ไปจนถึง part C – C382 จะได้รู้ว่าใน The Bible of Grammar เล่มนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง

       เท่าที่ใช้ดู ผมรู้สึกว่า คำอธิบายใน The Bible of Grammar ทำได้ดี สมบูรณ์ เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบ แทรกจุดเน้นที่ควรระวังหรือจดจำ ข้อบกพร่องที่มีก็คือ มีหลายแห่งในเล่มที่พิสูจน์อักษรผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นคำภาษาอังกฤษ ผู้ใช้โปรดระวัง
       มีบางท่านวิจารณ์ว่า Bible of Grammar ของ อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง เรียบเรียงโดยลอกเลียน หนังสือ Basic English Usage ของ Michael Swan ผมก็นำ Basic English Usage มาให้ท่านดาวน์โหลดเพือศึกษาไปพร้อมกันเลย
คลิก 

1Basic

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com