Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ Adult Learners' Thesaurus

AdlTsrs.pdf

▬►http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/AdlTsrs.pdf

       ท่านผู้อ่านคงคุ้นเคยมาบ้างกับหนังสือประเภท thesaurus หนังสือพวกนี้จะรวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน และใช้แทนกันได้ เช่น เพื่อความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ หรือ เพื่อเลือกใช้ศัพท์คำที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในแง่ความหมาย อารมณ์ สถานการณ์ เป็นต้น
       แต่ Adult Learners' Thesaurus เล่มนี้น่าสนใจเป็นพิเศษยังไง?
1. คัดเลือกศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ซึ่งใช้บ่อยจริง ๆ มาเพียงประมาณ 1300 คำ พูดง่าย ๆ ว่า นอกจากใช้ค้นหาคำเวลาที่สงสัย เราจะไล่อ่านตั้งแต่หน้าแรกไปจนหน้าสุดท้ายก็ได้ เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ว่า คำนี้มีคำอื่นอะไรบ้างที่สามารถใช้แทนกันได้  เพราะแทบทุกคำสามารถใช้ได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันทั้งนั้น
2.ประโยคหรือวลีตัวอย่างที่ให้ไว้ในแต่ละ synonym ช่วยให้เราเห็นเค้าว่า ในความหมายที่เราต้องการสื่อนี้ ถ้าจะใช้ศัพท์คำอื่นมาแทน คำใดเหมาะที่สุด นี่ต่างจาก thesaurus เล่มอื่น ๆ ที่ให้มาแต่ synonym หลาย ๆ คำ  แต่ไม่มีตัวอย่างให้ดู, ทำให้เราไม่เห็นแนวในการใช้
3.ในหลายหน้าของ Adult Learners' Thesaurus จะมีกรอบสี่เหลี่ยมรวมศัพท์หมวดเดียวกันไว้ ตรงนี้ทำให้เรามีโอกาสรู้จักศัพท์ใหม่ในกลุ่มเดียวกับศัพท์เก่าที่เรารู้จักแล้ว→ คลิกดูตัวอย่าง [ ถ้าต้องการดิกเพื่อดูนิยาม ก็ไปที่นี่ก็ได้ครับ → คลิก ]
       การค้นหาคำศัพท์ใน Thesaurus เล่มนี้ ทำได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 ก็เปิดดูเหมือนดิกทั่ว ๆ ไป, วิธีที่ 2 เลื่อนไปดูที่หน้า 157/207 ซึ่งเป็น Index of synonyms เช่น คำว่า ability  ถ้าเราหาโดยวิธีที่ 1 จะไม่เจอ, แต่ถ้าหาโดยวิธีที่ 2 เมื่อไล่ตามตัวอักษร เราจะพบว่า คำว่า ability   ถูกอธิบายภายใต้คำ gift, skill และ talent
       โดยทั่วไปเมื่อเราดูประโยคหรือวลีตัวอย่างแล้ว ก็น่าจะพอตัดสินใจได้ว่า สามารถดึง synonym ตัวใดมาแทนคำศัพท์ที่อยู่ในใจ [ แต่ถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติม ก็ไปที่ดิกที่ผมให้ไว้นั่นแหละครับคลิก ]
       เอาเป็นว่าผมแนะนำแค่นี้แล้วกันครับ แต่อยากชวนให้ท่านลองเข้าไปทำความคุ้นเคยกับ Adult Learners' Thesaurus เล่มนี้ เพราะว่า มันจะช่วยเราได้มากทีเดียวเวลาที่จะพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ เพราะคำศัพท์อันเหมาะสมที่เราเลือกใช้นั้น จะทำให้การสื่อสารของเราชัดเจน, กระชับ, สวยงาม, มีพลัง, และดึงดูดใจผู้ที่เราคุยด้วยหรืออ่านสิ่งที่เราเขียน
      เชิญครับ ▬► http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/AdlTsrs.pdf 
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com