หลักการใช้ Adverb ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

7adverb

♥ 7 หลักการใช้ Adverb ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ♥
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/adverb.htm