Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ "Correct Your English Errors"

Correct Your English Errors Second Edi

ผมเคยนำ eBook เล่มนี้มาฝาก "Correct Your English Errors Avoid 99% of the Common Mistakes Made by Learners of English"
→  คลิก
วันนี้ผมนำฉบับ Second Edition มาฝากครับ
คลิก 
       หนังสือเล่มนี้ดีมากครับ นอกจากเนื้อหาที่ดึงจุดที่มักจะผิดบ่อย ๆ ประมาณ 1000 จุดมาแสดง, การนำเสนอหรือจัดหน้าก็ดีมาก, เช่น (จาก Second Edition)

  1. -มี Bookmarks ซึ่งแสดงสารบัญ หรือ Contents ให้ท่านคลิกเข้าไปที่หน้าซึ่งท่านสนใจเป็นพิเศษได้ทันที ขอแนะนำให้ท่าน survey ตรงนี้ก่อน
  2. -เปรียบเทียบจุดที่ผิด โดยใช้เครื่องหมาย ✖ และแสดงวิธีแก้ไขให้ถูกโดยใช้เครื่องหมาย ✔ ในกรณีอย่างนี้ก่อนที่ท่านจะเลื่อนสายตาไปอ่านข้อความที่ ✔ ขอแนะให้ท่านนึกตอบตัวเองก่อนว่า ต้องแก้ไขยังไงจึงจะถูกต้อง
  3. -Exercises ที่มีให้ทำนั้น, ท่านเพียงคลิกตัวเลขข้อซึ่งเป็นลิงก์, มันก็จะไปยังหน้าที่เฉลย, และเมื่อคลิกตัวเลขข้อของเฉลย มันก็จะย้อนกลับมายังหน้าโจทย์ที่เป็น Exercises, สะดวกมาก ๆ ครับ
  4. -ที่หน้า 348/367 - INDEX OF WORDS AND EXPRESSIONS และหน้า 357/367 - SUBJECT INDEX, ตัวเลขที่แสดงนั้น คือลิงก์ที่สามารถคลิกไปยังหน้าที่อธิบายเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างสะดวก
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com