Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

A ถึง Z ในการเรียนภาษาอังกฤษ

loE

สวัสดีครับ

ผมขอฝาก A ถึง Z ในการเรียนภาษาอังกฤษ แด่ท่านผู้อ่านทุกท่านที่รักการเรียนภาษาอังกฤษ
A – active: มีกายใจที่กระฉับกระเฉงพร้อมเสมอที่จะเรียนภาษาอังกฤษ
B – brave: กล้าหาญ ไม่ยอมให้ความกลัวในอดีตและความกังวลในอนาคตมาหลอกหลอน จนเลิกเรียนภาษาอังฤษ
C – can-do: มี can-do attitude หรือ can-do spirit ว่าเราทำได้ ยินดีที่จะลองทำสิ่งใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ และก็เชื่อว่าทำแล้วต้องสำเร็จ  

D – determined: มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นคนหรือเหตุการณ์ก็ตาม
E – eager: สนใจภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ไม่ใช่สนใจแบบธรรมดา ๆ
F – fight your way: ต่อสู่ฝ่าฟันเพื่อวันที่ดีกว่า ซึ่งก็คือทุกวันซึ่งทักษะภาษาอังกฤษของเราค่อย ๆ ดีขึ้นนั่นเอง
G – get-up-and-go: มีพลังและความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จ ในการเรียนภาษาอังกฤษ
H – happy: มีความสุขที่ได้เรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จที่ได้รับเพิ่มขึ้นแม้เพียงทีละนิด ที่อาจจะไม่จุใจ ไม่ทันใจ
I – ideal: เรียนภาษาอังกฤษอย่างมี ideal อุดมคติ; 

     i = identify problems หาปัญหาให้พบ; 

    d = define goals กำหนดเป้าหมายให้ชัด; 

    e= explore strategies สำรวจหายุทธวิธีที่จะใช้เรียน;

    a = act ลงมือเรียน; 

    l = learn เรียนรู้จากการเรียน
J – joy: มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นแหล่งของความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต
K – keep practicing: ฝึกเรื่อยไป แม้วันที่ไม่มีเวลา ก็พยายามหาเวลาฝึกจนได้
L – love: คำนี้มีความหมายที่ชัดเจนแล้ว ว่าสำคัญมากเพียงใดต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
M – must: ให้ถือว่าภาษาอังกฤษเป็น a must ต้องเรียนให้ได้ ไม่เรียนไม่ได้
N – non-stop: แม้วันที่อยากหยุดเรียนก็ไม่ยอมหยุดตามอยาก ทำอะไรก็ได้ให้เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษบ้าง
O – open-minded, observe: เปิดใจให้กว้าง สังเกตทั่ว ๆ ถ้าปิดใจเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
P - prepared: เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเสมอที่จะเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมใจ ถ้าใจพร้อมอย่างอื่นก็พร้อม
Q –quantity & quality:ฝึกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง แม้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือทำผิด ๆ ถูก ๆ บ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้ตั้งใจทำเยอะ ๆ ไว้ก่อน ในที่สุดปริมาณ หรือ quantity จะนำไปสู่คุณภาพ หรือ quality เองแหละครับ

R – realistic: ไม่ขยันอย่างหักโหม ไม่หวังความสำเร็จอย่างเกินพิกัด ทุกอย่างต้องยืนอยู่บนความจริง แต่ก็ไม่ปล่อยให้ความจริงที่อาจจะอยู่ไกลมาทำให้ใจเราท้อจนไม่มุ่งมั่นเดินไปหาความจริงที่เราหวัง

S – self-motivated: เรียนภาษาอังกฤษโดยเป็นกำลังใจให้ตัวเอง เพราะนี่คือแหล่งของกำลังใจที่แท้จริง
T – train & test: ฝึกและทดสอบต้องไปด้วยกัน
U – use: เมื่อมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษก็ให้รีบใช้ ไม่อายไม่กลัวผิด แต่ถ้าไม่มีโอกาสใช้ก็ให้พยายามหาโอกาสที่จะใช้ ไม่เอาแต่รอให้โอกาสเดินเข้ามาหา และใช้โอกาสอย่างเสียไม่ได้
V – vie with oneself: เรียนภาษาอังกฤษอย่างแข่งกับตัวเอง ไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่น
W – wholehearted: เรียนภาษาอังกฤษด้วยทั้งหมดของใจ ไม่ใช่เรียนด้วยใจเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ
X – xerox: เมื่อพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ ถ้าต้อง copy ใครในครั้งแรกก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ คำว่า copy มาก่อน create (สร้างสรรค์)
Y – youthfulness: ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งดึงความสดชื่นสดใสของวัยรุ่นกลับมาสู่ชีวิตเรา
Z - zeal: ทุ่มพลังหมดใจให้แก่การเรียนภาษาอังกฤษ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com