Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมเว็บสอนภาษาอังกฤษฟรีของทางราชการ

 

 สวัสดีครับ

            ผมเข้าใจว่ามีหน่วยราชการของไทยหลายหน่วยจัดทำเว็บหรือสื่อการเรียนภาษาอังกฤษให้คนไทยได้เข้าไปใช้หรือดาวน์โหลดไฟล์ฟรี แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหรือเนื้อหาของเว็บของแต่ละหน่วยงานอาจจะแตกต่างกัน  แต่ชาวบ้านทั่วไปก็สามารถเข้าไปใช้ได้

            ผมจึงสงสัยว่า  มีหน่วยงานใดบ้างไหมที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมเว็บหรือสื่อการเรียนภาษาอังกฤษของทุกหน่วยราชการไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษจากผู้เชื่ยวชาญภาครัฐที่ทำของฟรีขึ้นมาบริการประชาชนwriting

            ในที่นี้ ผมได้รวบรวมเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษฟรีข้างล่างนี้ของทางราชการ ที่ผมรู้จัก

[1] ดาวน์โหลดตำราภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=EN

[2] SchoolNet ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.school.net.th/schoolnet/directory/elearning.php?cat_id=2

[3] ชุดฝึกอบรมทางไกล การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/oce/Pages/Content.html

*********

เพิ่ม 28 เมษายน 2557

English Grammar in Use-ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/D4LP/14212/Contents.html

Common Grammar and Writing Problems-ปัญหาที่พบเสมอด้านไวยากรณ์และการเขียน

http://www.stou.ac.th/schools/sla/englishwriting/cd-rom/Module5/Index5.htm

Welcoming Guests-การต้อนรับชาวต่างประเทศ

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/WelcomingGuests/Contents.html

**********

[4] English Course   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าไปแล้วอาจจะต้องรอนิดหน่อย มันโหลดช้าครับ

 EL070 English Course 1 : ภาษาอังกฤษคอร์ส 1

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL070/EL070.html

EL171 English Course 2 : ภาษาอังกฤษคอร์ส 2

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL171/EL171.html

EL172 English Course 3 : ภาษาอังกฤษคอร์ส 3

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E25/EL172/EL172.html

EL226 English for Import-Export Business

http://e-learning.tu.ac.th/demoLMS/lms/E15/EL226/EL226.html

[5] การศึกษาทางไกลผ่านดามเทียม

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ABC ใต้คอลัมน์ ภาษาอังกฤษ1 - ภาษาอังกฤษ2

http://edltv.thai.net/

[6] คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

http://61.19.50.61/eng/learn/

[7] โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จะเข้าใช้งานได้ ต้อง  สมัครสมาชิกใหม่  เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

http://www.thaicyberu.go.th/

[8] Play & Learn สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.plearnenglish.com/main_menu.php

[9] กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 การร่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 บทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน 

การจัดทำประวัติส่วนตัว กำหนดการประชุม และกำหนดการต้อนรับ เป็นภาษาอังกฤษ

[10]สำนักงาน ก.พ.- ชื่อสายงาน ตำแหน่งงาน และระดับ เป็นภาษาอังกฤษ

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Position_Spec/Web_classEN52.pdf

[11]กระทรวงการต่างประเทศ

ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ

แปล:เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยในปัจุบัน

[12]ราชบัณฑิตยสถาน

ดาวน์โหลด โปรแกรม-หนังสือ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

[13] ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ครูศิรดา ฤกษ์มงคล โรงเรียนวัดหญ้า นครศรีธรรมราช

http://www.sirada.in.th/

แถม:ภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาภาคเอกชน (มหาวิทยาลัยสยาม) คลิกดาวน์โหลด slide

 

ภาษาอังกฤษ 1

 

ภาษาอังกฤษ 2

 

ภาษาอังกฤษ 4

 

แต่ผมอยากรู้จักมากกว่านี้ หรือถ้าจะให้ดีถ้ามีเว็บใดที่รวบรวมไว้ให้เลย ท่านใดทราบช่วยแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com