Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาประโยคตัวอย่างเยอะ ๆ เพื่อนำศัพท์ไปผูกประโยคพูดได้ไม่ติดขัด

       love oxford.pdf

       เป็นการดีที่เราจะจดจำคำศัพท์พื้นฐานที่พบบ่อย เพื่อต่อยอดไปยังศัพท์ที่สูงขึ้น-ยากขึ้น อย่างเช่น เราต้องการรู้ศัพท์อังกฤษแปลไทย 500 คำแรก ในเน็ตก็มีให้เราศึกษาพอสมควร เช่นที่นี่
ลิงก์ 1 ลิงก์ 2  ลิงก์ 3 
       แต่ว่าการรู้แค่คำแปลนั้นยังไม่พอ เราต้องสามารถนำศัพท์ไปใช้พูดได้ด้วย เช่น รู้ศัพท์ 50 คำก็พูดได้ 50 คำ, รู้ศัพท์ 100 คำก็พูดได้ 100 คำ, รู้ศัพท์ 500 คำก็นำเอาไปพูดได้ทั้ง 500 คำ พูดง่าย ๆ ก็คือ รู้เท่าใดก็พูดได้เท่านั้น, ไม่ใช่เอาแต่ขยันท่องศัพท์ - จำศัพท์ จาก 500 คำ เพิ่มขึ้นเป็น 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 คำ แต่พอถึงเวลาจะพูด ศัพท์ที่จำได้นี้เอาไปพูดไม่ได้สักคำ !!
      การจะนำศัพท์ไปผูกประโยคเพื่อพูด วิธีที่ง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดก็ต้องศึกษาคำศัพท์ที่อยู่ในประโยค ไม่ใช่เอาแต่ท่องศัพท์-จำศัพท์ ทีละคำ ๆ เดี่ยว ๆ
       ยกตัวอย่างศัพท์ 500 คำนี้ เป็นศัพท์ง่าย ๆ ทั้งนั้น ทุกคนรู้จักคำแปลของมัน สมมุติว่าอยู่ในห้องเรียน และคุณครูบอกให้ใช้คำศัพท์พวกนี้แต่งประโยคอะไรก็ได้มาคำละ 1 ประโยค ท่านจะชัดข้องมากไหมในการแต่ง ขอเน้น แต่งประโยคอะไรก็ได้ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดแกรมมาร์ ขอให้คนที่เราพูดด้วยฟังเข้าใจรู้เรื่อง ก็ถือว่าใช้ได้
      ท่านลองดูตัวอย่างก็ได้ครับ
ศัพท์พื้นฐาน 500 คำ พร้อมประโยคตัวอย่างง่าย ๆ 
       แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ การจะนำคำใดคำหนึ่งไปแต่งประโยคเพื่อสื่อความได้ดังใจ มันต้องผ่านการฝึกโดยได้อ่าน-ได้ฟัง หลาย ๆ ประโยค ที่มีศัพท์คำนั้นอยู่ ฝึกเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง การได้เห็นแค่ 1 ประโยคตัวอย่างต่อศัพท์ 1 คำ มันน้อยเกินไป
       ผมได้อาศัยเทคนิคของ Google Search ดึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสุดในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ประมาณ 500 คำออกมาจากฐานข้อมูลหลายหมื่นคำของดิก Oxford, Cambridge และ Longman ศัพท์ 500 คำนี้ถ้าเราพยายามทำความรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมให้เข้าถึงนิสัยใจคอรูปพรรณสัญฐานของมันจนกระจ่าง มันจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากในการก้าวต่อไปให้สูงขึ้นในโลกของภาษาอังกฤษ
       ขอชวนอย่างรุนแรงให้ท่านเข้าไปศึกษาประโยคตัวอย่างของศัพท์พื้นฐานประมาณ 500 คำของดิก 3 เล่มนี้ ยิ่งท่านคุ้นเคยกับประโยคตัวอย่างเหล่านี้มากเพียงใด การนำศัพท์ไปแต่งประโยคสนทนาก็ทำได้ง่ายเพียงนั้น
       เมื่อท่านอ่าน definition ของคำศัพท์ และดูประโยคตัวอย่างของแต่ละความหมายแล้ว ก็คลิกดูประโยคตัวอย่างอื่น ๆ ด้วย 
Oxford ศึกษาประโยคใต้หัวข้อ Extra examplesคลิก   • →ตัวอย่าง
Cambridge ศึกษาประโยคใต้หัวข้อ More examplesคลิก •→ตัวอย่าง
Longman ศึกษาประโยคใต้หัวข้อ Examples from the Corpusคลิก  •→ตัวอย่าง
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com