Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Reading Juice for Kids เล่ม 1 - 4

Reading Juice for Kids - Google Search

เป็น non-fiction เนื้อเรื่องมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคม เขียนง่าย ๆ สั้น ๆ ให้เด็กอ่าน ผู้ใหญ่จะอ่านด้วยก็ได้
ถ้าท่านใดกำลังมองหาภาษาอังกฤษที่ง่าย - สั้น - ให้ความรู้ - มีหลายหัวข้อให้เลือก ก็ 4 เล่มนี่แหละครับ
เข้าไปที่สารบัญ และอ่านชื่อเรื่อง สนใจเรื่องไหนก็เข้าไปอ่านเรื่องนั้นได้เลย หรือจะไล่อ่านตั้งแต่เรื่องแรกไปจนเรื่องสุดท้ายก็ได้
ส่วนแบบฝึกหัดที่เขาให้มานั้น ท่านจะทำหรือไม่ทำก็ตามอัธยาศัยครับ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com