Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

3 วิธีฝึก เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

How to improve your reading skills

♥ คลิปนี้บอก 3 วิธีฝึก เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
♦ มันเป็นคำแนะนำที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยิน
♣ แต่บางท่านอาจมีปัญหา ทำให้ฝึกตามไม่ได้ และไม่ได้ฝึก
♠ ก็เหลืออยู่แต่ว่า ใครจะพยายามแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ จนได้ฝึก


https://www.youtube.com/watch?v=KLKZdMo7cLE&feature=youtu.be 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com