Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง, หรือของพนักงานพร้อมกันหลาย ๆ คน

Berlitz
       ที่เว็บของ แบร์ลิทซ์ เขาให้ใครก็ได้เข้าไปทำ test เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง
https://test.berlitz.com/placement/  (68 ข้อ)
       ตอนทำให้ท่านเลือกภาษาว่า English หลังจากนี้จะ Register ก่อนทำ test หรือจะคลิก TAKE TEST AS A GUEST ที่ข้างล่างก็ได้
      ข้อสอบมีทั้งแกรมมาร์, ศัพท์, ฟัง, อ่าน แต่ละข้อให้ทำประมาณ 30 วินาที, มีนาฬิกาโชว์ข้างบน ท่านต้องคลิกเลือกคำตอบ และคลิก CONFIRM ก่อนหมดเวลาของแต่ละข้อ, สำหรับข้อที่ทดสอบการฟัง อาจจะมีทั้งฟัง 1 ครั้งตอบ 1 ข้อ หรือฟัง 1 ครั้ง ตอบ 2 - 3 ข้อ
      การทดสอบนี้ เขามุ่งให้เรารู้ระดับภาษาอังกฤษของเราเพื่อเลือกคอร์สเรียนที่สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์
      แต่ที่ผมนำมาแนะนำนี่ก็เพื่อให้ท่านลองดูว่า ท่านพอจะทำข้อสอบของเขาได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่โฆษณาโรงเรียนของเขานะครับ
      หรือท่านจะทำ test ที่นี่ก็ได้
https://test.berlitz.com/level/  (40 ข้อ)
      มีทั้งหมด 8 Level ให้ท่านเลือก, ถ้ามีเวลา ท่านจะไล่ทำตั้งแต่ Level 1 ก็ได้, โดยตรง Target Language ให้เลือก English และก็เลือก Level ที่ต้องการ, ติ๊ก I agree, คลิก CONTINUE, และคลิก STRAT NOW
      ลองเลือกทำดูนะครับ เป็นการวัด, ปัดฝุ่น, และออกกำลังทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองได้ดีทีเดียว
      เมื่อทำเสร็จเขาจะบอกว่าได้กี่คะแนน แต่ไม่เฉลยว่าข้อไหนทำผิดหรือถูก


      ผมขอแนะนำว่า สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่พร้อมในการจัดทำ English Test เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน, ก็ลองเลือก level ใด Level หนึ่ง ที่เห็นว่าเหมาะสมสำหรับพนักงานทั้งกลุ่มให้เข้าไปนั่งทดสอบพร้อม ๆ กัน โดยคอมฯ 1 เครื่องสำหรับพนักงานนั่งสอบ 1 คน โดยเว็บจะสลับข้อมาให้ทำ, ทำให้แต่ละคนได้โจทย์เหมือนกัน แต่ไม่ตรงกัน (จึงบอกหรือลอกข้อสอบกันไม่ได้)
https://test.berlitz.com/level/ 
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com