หลายคลิป เรียนภาษาอังกฤษกับแอนดรูว์ บิกส์

andrewbiggs

♥ หลายคลิป เรียนภาษาอังกฤษกับแอนดรูว์ บิกส์
https://www.youtube.com/channel/UCR0fOuZF7yzAAI5n8YLS_iw 
http://tv.bectero.com/author/andrew-biggs-tv  
เพื่อนภาษา 6 คลิป → https://goo.gl/zsNU2a 
http://kidsnews.bectero.com/andrew-biggs/