Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอทานกับกุหลาบงาม

 beggar

เรื่องในคลิปนี้ออกจากเกินเหตุการณ์จริงโดยเฉลี่ยไปบ้าง

แต่ถ้ามองในแง่ของกำลังใจที่คนเราให้แก่กัน และให้แก่ตัวเอง

อะไร ๆ ที่ดีงาม มันก็สามารถเป็นไปได้โดยไม่เกินจริง  
 → https://www.facebook.com/lertglobalgroup/videos/355566931552263/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com