Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนแกรมมาร์เพื่อใช้, ไม่ใช่เพื่อรู้เฉย ๆ

 grammar

ผมขอแนะนำ 3 เว็บไทยนี้ซึ่งมีเรื่องให้อ่านหรือ search หาหัวข้อที่ต้องการรู้ได้ง่าย ๆ 

✈ ✈ ✈ ✈ ✈

แต่ถ้าเป็นเว็บฝรั่ง มีเยอะนับไม่ถ้วน ขอแนะนำเป็นตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ

       สำหรับพวกเราที่เป็นคนไทย ถ้าใครจะชอบแกรมมาร์มากสักหน่อย ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะนี่เป็นความชอบส่วนตัวซึ่งเป็นได้ในทุกภาษา

       ในภาษาไทยผมเห็นหลายคนตั้งใจเขียนให้ผิดอักขรวิธีเหมือนเป็นแฟชั่น จนติดเป็นนิสัย แต่ถ้าติดไปเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้บ้างในสถานการณ์ที่ไม่มีธรรมเนียมอย่างนี้  เขาคงไม่ยอมรับ 

       เรื่องที่ขอแนะก็คือ ถ้าชอบแกรมมาร์ภาษาอังกฤษ ให้อ่านคำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะเราจะได้ reading skill ไปพร้อมกัน, ได้หลาย ๆ ประโยคตัวอย่างที่จำไปใช้พูดหรือเขียนได้ทันที, แต่ถ้าอ่านคำอธิบายแกรมมาร์ที่เป็นภาษาไทย(อย่างเดียว) สิ่งที่ได้มันออกจะเป็นทฤษฎี และห่างจากการใช้จริง ๆ กลายเป็นว่ารู้แกรมมาร์เพื่อรู้และเข้าใจ แต่นำไปใช้ได้ไม่ถนัด

       ถ้าท่านชอบแกรมมาร์ ก็เข้าไปศึกษาแกรมมาร์จากเว็บฝรั่งที่ผมแนะนำข้างบนนี้เถอะครับ มันจะช่วยฝึกให้ท่านรู้แกรมมาร์เพื่อนำไปใช้ ไม่ใช่รู้แกรมมาร์เพื่อรู้เฉย ๆ 

 grammar

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com