2 เทคนิคง่าย ๆ ในการฝึกอ่านข่าว

 wak

วันนี้ผมมี 2 เทคนิคง่าย ๆ มาแนะนำให้ท่านฝึกเพื่ออ่านข่าวภาษาอังกฤษให้คล่อง และสังเกตเรื่อง tense ในเนื้อข่าวที่อ่าน หวังว่าคงมีประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย
【1】 ดูข้อความเป็นวรรค ๆ เมื่ออ่านข่าว → https://goo.gl/TGDVUd
【2】ดู tense ที่ใช้ในการเขียนข่าว → https://goo.gl/mUqjHc